Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Vår organisation

Vi äger och driver elnät i västra, mellersta och norra Sverige, delvis genom våra dotterbolag Västerbergslagens Elnät AB och Gotlands Elnät AB. Distributionsverksamheten är juridiskt och funktionellt avskild från de konkurrensutsatta delarna av Vattenfalls verksamhet.

Kontor på fem orter

Vattenfall Eldistribution har cirka 1 000 medarbetare inom områden som teknik, ekonomi, marknad, IT och miljö. Vi har kontor på fem orter: Jokkmokk, Luleå, Umeå, Solna och Trollhättan.

Vår ledningsgrupp

Vill du kontakta någon av oss? Skicka e-post enligt formeln förnamn.efternamn@vattenfall.com.

Annika Viklund
VD
Kristina Emanuelsson
Affärsstrategi & Controlling
Alice Øritsland
People, Culture & Sustainability
Maria Carlson
Processledning & IT
Cecilia Zetterström
Kund & Marknad
Jonas Andersson
Anläggningsförvaltning
Mats Engstedt
Anläggningsinvesteringar
Saira Alladin
Nätdrift & Underhåll
Mikael Vos
Säkerhet & Arkitektur
Anders Thorildsson
tf Nätanslutning