Vår organisation

Vi äger och driver elnät i västra, mellersta och norra Sverige, delvis genom våra dotterbolag Västerbergslagens Elnät AB och Gotlands Elnät AB. Distributionsverksamheten är juridiskt och funktionellt avskild från de konkurrensutsatta delarna av Vattenfalls verksamhet.

Kontor på tre orter

Vattenfall Eldistribution har cirka 880 medarbetare inom områden som teknik, ekonomi, marknad, IT och miljö. Vi har kontor på tre orter: Luleå, Solna och Trollhättan.

Vår ledningsgrupp

Vill du kontakta någon av oss? Skicka e-post enligt formeln förnamn.efternamn@vattenfall.com.

Vattenfall Eldistributions ledningsgrupp 992x385.jpg

Bildtext: Främre raden från vänster: Eva Vitell – Kund och marknad, Jonas Ahldén – Digital Excellence, Saira Alladin – Nätdrift och underhåll, Mats Engstedt – Anläggningsinvesteringar, Annika Viklund – vd, Jonas Andersson - Anläggningsförvaltning, Alice Øritsland – People & Culture. Bakre raden från vänster: Maria Carlson – Process Management, Kristina Emanuelsson – Strategy & Sustainability

Har du synpunkter eller andra funderingar?

Vi vill hela tiden förbättra vår service och det gör vi genom att lyssna på dig som är kund. Har du idéer eller har vi inte lyckats leva upp till dina förväntningar vill vi gärna att du talar om det för oss. 

Kontakta oss

Annika Viklund
VD
Eva Vitell
Kund & Marknad
Mats Engstedt
Anläggningsinvesteringar
Jonas Andersson
Anläggningsförvaltning
Kristina Emanuelsson
Strategi & Hållbarhet
Jonas Ahldén
Digital Excellence
Alice Øritsland
People & Culture
Saira Alladin
Nätdrift & Underhåll
Maria Carlson
Processledning