Ersättning och avgifter för elproduktion

Nedan hittar du ersättning och avgifter för både kommersiell och egen elproduktion. Dessa kan variera beroende på om du är ansluten till vårt elnät i norr eller söder. Se på kartan vilket område ditt företag tillhör.

Om du planerar en produktionsanläggning med anslutningseffekt över 300 kW, kontakta oss så hjälper vi dig

Alla avgifter och ersättningar nedan är exklusive moms.

Egen elproduktion

När du producerar mindre el än vad du använder under ett kalenderår.


Ersättning 2018–2019


Ersättning 2020

Småskalig elproduktion upp till 1500 kw

När du producerar mer el än vad du använder under ett kalenderår.


Ersättning och avgifter 2018–2019


Ersättning och avgifter 2020

Storskalig elproduktion över 1500 kw

När du producerar mer el än vad du använder under ett kalenderår.


Ersättning och avgifter 2018–2019


Ersättning och avgifter 2020

Regionnätsavgifter

Se våra regionnätstariffer