Ersättning och avgifter för elproduktion

Nedan hittar du ersättning och avgifter för både kommersiell och egen elproduktion. Dessa kan variera beroende på om du är ansluten till vårt elnät i norr eller söder. Se på kartan vilket område ditt företag tillhör.

Om du planerar en produktionsanläggning med anslutningseffekt över 300 kW, kontakta oss så hjälper vi dig

Alla avgifter och ersättningar nedan är exklusive moms.

Egen elproduktion

När du producerar mindre el än vad du använder under ett kalenderår.

Tariffer för egen elproduktion 2021

Småskalig elproduktion upp till 1500 kW

När du producerar mer el än vad du använder under ett kalenderår.

Tariffer för småskalig elproduktion 2021

Storskalig elproduktion över 1500 kW

När du producerar mer el än vad du använder under ett kalenderår.

Tariffer för elproduktion över 1 500 kW 2021

Regionnätsavgifter

Se våra regionnätstariffer