Övrig elproduktion

Sol, vind och vatten är inte de enda källorna till förnybar energi. Organiskt material som matavfall, växter, gödsel, avloppsslam och processvatten från livsmedelsindustrin kan användas för att producera biogas. Energin i biogasen kan i sin tur utnyttjas för produktion av både värme och el.

ANSLUT ÖVRIG ELPRODUKTION

Kraftvärme innebär att el och värme genereras i samma anläggning. Cirka en tredjedel av energin i biogas kan utvinnas som el medan resten blir värme.

För att anslutningen av din förnybara energi ska gå så smidigt som möjligt så ska du tänka på följande innan du beställer din anläggning:

  • Behörig elinstallatör: Anlita alltid en behörig elinstallatör som utöver installationen även kan sköta kontakten med oss. Installatören ska utföra en kontroll av anläggningen innan du börjar använda den.
  • Kontakta oss: En kostnad för eventuell säkringshöjning kan tillkomma. Ring 020-82 10 00 vid frågor.
  • Planerar du en produktionsanläggning med anslutningseffekt över 300 kW? Fyll i vår kontaktformulär! 

Så här ansluter du din anläggning:

Skillnaden mellan egen elproducent och kommersiell elproducent

Om du i huvudsak producerar el för eget behov räknas du som egen elproducent. Det innebär att du inte matar in mer el till elnätet än vad du tar ut under ett kalenderår. Under vissa dagar när det är särdeles gynnsamma förhållanden kanske du producerar mer el än vad du använder, och då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el än vad du använder under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell producent, antingen småskalig eller storskalig beroende på din totala elproduktion.

Se våra aktuella och nästa års prislistor för egen elproduktion här.

Till Ersättning och avgifter