Solenergi

Allt fler väljer att producera egen el med hjälp av solen. En del använder solenergi för att minska sin elkonsumtion, medan andra väljer att både konsumera och sälja sin el. Vi ger ditt företag ersättning för den el som inte används och istället matas in på vårt nät.

Anslut solenergi

För att anslutningen av din förnybara energi ska gå så smidigt som möjligt så ska du tänka på följande innan du beställer din anläggning:

  • Kontakta oss så tidigt som möjligt: Vi behöver kontrollera förutsättningarna i elnätet för er planerade elproduktion så att det befintliga nätet klarar att ta emot den önskade anslutningseffekten. Finns inte tillräcklig kapacitet för att uppfylla krav på bibehållen elkvalitét behöver vi genomföra förstärkningsarbete i elnätet. En kostnad för nätförstärkningen tillkommer då. Använd dig av kontaktformuläret på kundservice och välj frågealternativ ”Anslut elproduktion” och ange anläggningsnummer och önskad anslutningseffekt så återkommer vi till dig. 
  • Registrerat elföretag: Anlita ett registrerat elföretag med specialkompetens för solenergi. Elinstallatören anmäler installationen och sköter kontakten med oss i ärendet. 
  • Större produktionsanläggning: Planerar du en produktionsanläggning med anslutningseffekt över 300 kW? Fyll i vårt kontaktformulär så hjälper vi dig.
  • Trefas: Anslut solcellsanläggningen trefasigt så blir den mindre sårbar.

Så här ansluter du en solcellsanläggning

Skillnaden mellan egen elproducent och kommersiell elproducent

Om du i huvudsak producerar el för eget behov räknas du som egen elproducent. Det innebär att du inte matar in mer el till elnätet än vad du tar ut under ett kalenderår. Under vissa dagar när solen skiner mycket så kanske du producerar mer el än vad du använder, och då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el än vad du använder under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell producent, antingen småskalig eller storskalig beroende på din totala elproduktion.

Se våra aktuella prislistor för egen elproduktion här.

Till Ersättning och avgifter