Vattenkraft

Vattenkraft är förnybar, billig i drift och smutsar inte ner luft eller vatten. Till vattenkraftens nackdelar hör att djur och växter kan påverkas negativt. Men med hjälp av ny teknik minskar vattenkraftverkens miljöpåverkan.

ANSLUT VATTENKRAFT

För att anslutningen av din förnybara energi ska gå så smidigt som möjligt så ska du tänka på följande innan du beställer din anläggning: 

  • Behörig elinstallatör:Anlita alltid en behörig elinstallatör som utöver installationen även kan sköta kontakten med oss. Leverantören av anläggningen kan även vara elinstallatör. Installatören ska utföra en kontroll av anläggningen innan du börjar använda den.
  • Kontakta oss: En kostnad för eventuell säkringshöjning kan tillkomma. Ring 020-82 10 00 vid frågor. Planerar du en produktionsanläggning med en anslutningseffekt över 300 kW? Fyll i vårt kontaktformulär så hjälper vi dig.

 

Så här ansluter du vattenkraft:

Skillnaden mellan egen elproducent och kommersiell elproducent

Om du i huvudsak producerar el för eget behov räknas du som egen elproducent. Det innebär att du inte matar in mer el till elnätet än vad du tar ut under ett kalenderår. Under vissa dagar när solen skiner mycket så kan du producerar mer el än vad du använder, och då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el än vad du använder under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell, småskalig eller storskalig producent.

Se ersättning och avgifter för egen- och småskalig elproduktion i tabellen nedan.

Karta som visar Vattenfall Eldistributions norra och södra nätområden

Kartan visar var Vattenfall Eldistribution äger elnätet och hur det är uppdelat i två områden: norr och söder.  

ERSÄTTNING OCH AVGIFTER FÖR ELPRODUKTION

Nedan hittar du ersättning och avgifter för både kommersiell och egen elproduktion. Dessa kan variera beroende på om du är ansluten till vårt elnät i norr eller söder. Planerar du en produktionsanläggning med anslutningseffekt över 300 kW, kontakta oss så hjälper vi dig

Alla avgifter och ersättningar nedan är exklusive moms.

EGEN ELPRODUKTION

När du producerar mindre el än vad du använder under ett kalenderår.

Ersättning 2017

SMÅSKALIG ELPRODUKTION UPP TILL 1500 KW

När du producerar mer el än vad du använder under ett kalenderår.

ERSÄTTNING OCH AVGIFTER 2017

STORSKALIG ELPRODUKTION ÖVER 1500 KW

När du producerar mer el än vad du använder under ett kalenderår.

Ersättning och avgifter 2017

REGIONNÄTSAVGIFTER

Här hittar du elnätsavgifter och information gällande större företag som är anslutna direkt till regionnätet.