Vindkraft

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. och i ett vindrikt land som Sverige är förutsättningarna goda. Vi ger ditt företag ersättning för den el som inte används och istället matas in på vårt nät.

ANSLUT VINDKRAFT

 För att anslutningen av din förnybara energi ska gå så smidigt som möjligt så ska du tänka på följande innan du beställer din anläggning:

  • Behörig elinstallatör:  Anlita alltid en behörig elinstallatör som utöver installationen även kan sköta kontakten med oss. Installatören ska utföra en kontroll av anläggningen innan du börjar använda den.
  • Kontakta oss: En kostnad för eventuell säkringshöjning kan tillkomma. Ring 020-82 10 00 vid frågor. Planerar du en produktionsanläggning med anslutningseffekt över 300 kW? Fyll i vårt kontaktformulär så hjälper vi dig.

AVGIFTER OCH ERSÄTTNING FÖR VINDKRAFT

Anslutningsavgiften är individuellt beräknad för varje anslutning. Se våra årliga avgifter, ersättning och avtalsvillkor i tabellen nedan.

Så här ansluter du vindkraft till elnätet:

 

Skillnaden mellan egen elproducent och kommersiell elproducent

Om du i huvudsak producerar el för eget behov räknas du som egen elproducent. Det innebär att du inte matar in mer el till elnätet än vad du tar ut under ett kalenderår. Under vissa dagar när det är särdeles gynnsamma vindar så kanske du producerar mer el än vad du använder, och då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el än vad du använder under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell producent, antingen småskalig eller storskalig beroende på din totala elproduktion.

Se våra aktuella och nästa års prislistor för egen elproduktion här.

Till Ersättning och avgifter