Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Elnätsförbättringar

Elen ska fungera – så är det bara. Men snö och starka vindar kan ställa till det ibland, med strömavbrott som följd. För att du och alla andra kunder ska ha en trygg elleverans arbetar vi ständigt med att förbättra våra elnät.

Nedgrävda ledningar minskar strömavbrotten

1 700 mil, eller avståndet mellan Stockholm och San Francisco. Så lång är sträckan som vi har vädersäkrat genom att isolera och gräva ned elledningar i områden som varit hårt drabbade av strömavbrott. Och arbetet fortsätter. Varje år investerar vi cirka 4 miljarder kronor för att förbättra och förstärka elnäten. 

Förberedelser för framtidens elnät

Vattenfalls elnät är en viktig del av den svenska infrastrukturen. Vi distribuerar ungefär hälften av all el som produceras i Sverige. Därför är det viktigt att vi förbereder elnätet på samhällets ökade krav på förnyelsebara produktionskällor och en eldistribution utan strömavbrott. Läs mer om smarta elnät.