Entreprenör/Leverantör

Som entreprenör och leverantör är du en av våra viktigaste partners för att nå vår vision om att bli Sveriges ledande elnätsföretag.

Information om våra projektupphandlingar 

På grund av rådande situation håller Vattenfall Eldistribution att se över planeringen av projekten och återkommer med en uppdaterad lista så snart vi har en klar bild över projektens planering framöver.


Behöver du som entreprenör tillgång till våra system?

Som entreprenör är du en viktig partner för att förbättra en servicenivå våra kunder, ägare och samhälle förväntar sig av oss.

För att kunna arbeta med projekt i våra system så behöver man ha ett inloggningskonto. Inloggningen ger dig möjligheten att komma åt instruktioner och länkar till applikationer som man behöver för att kunna fullfölja sina åtaganden.

Behöver du mer information eller beställa ett konto kontakta Lotta Hammarlind

Vill du bli leverantör till Vattenfall Eldistribution?

Var med på vår väg mot att bygga framtidens elnät. På vår corporate sida kan du registrera dig och läsa Vattenfalls uppförandekod för leverantörer.

Information till leverantörer