Entreprenör/Leverantör

Som entreprenör och leverantör är du en av våra viktigaste partners för att nå vår vision om att bli Sveriges ledande elnätsföretag.

Information om våra projektupphandlingar 

Projektupphandlingar regionnät

Projektupphandlingar lokalnät

Behöver du som entreprenör tillgång till våra system?

Som entreprenör är du en viktig partner för att förbättra en servicenivå våra kunder, ägare och samhälle förväntar sig av oss.

För att kunna arbeta med projekt i våra system så behöver man ha ett inloggningskonto.Inloggningen ger dig möjlighetem att komma åt instruktioner och länkar till applikationer som man behöver för att kunna fullfölja sina åtaganden.

Hur beställer jag inloggningskonton?

Beställningsmall