Leverantör

Som leverantör är du en av våra viktigaste partners för att nå vår vision om att bli Sveriges ledande elnätsföretag.

Information om våra projektupphandlingar 

På grund av rådande situation håller Vattenfall Eldistribution att se över planeringen av projekten och återkommer med en uppdaterad lista så snart vi har en klar bild över projektens planering framöver.


Vill du bli leverantör till Vattenfall Eldistribution?

Var med på vår väg mot att bygga framtidens elnät. På vår corporate sida kan du registrera dig och läsa Vattenfalls uppförandekod för leverantörer.

Information till leverantörer