Entreprenör/Leverantör

Som entreprenör och leverantör är du en av våra viktigaste partners för att nå vår vision om att bli Sveriges ledande elnätsföretag.

Information om våra projektupphandlingar 

Projektupphandlingar regionnät (excel, 148 kb)

Extra information angående kommande upphandlingar i norra Sverige

Det sker just nu kraftfulla satsningar på utbyggnad av vindkraft. Många av dessa investeringar sker i norra Sverige där stora vindkraftsparker projekteras. Vårt elnät är en möjliggörare varpå också omfattande investeringar i framförallt regionnätet kommer krävas. Vi bygger framtidens elnät nu!

 Läs gärna mer om kommande projekt i norra Sverige i dokumentet som följer. Dessa projekt utgör inte en helhet utan representerar den tillväxt i elnätet som vi ser kommer behövas under kommande år. 

Projekten rörande regionnät publiceras också under kommande upphandlingar.

Kommande upphandlingar i Norr

Behöver du som entreprenör tillgång till våra system?

Som entreprenör är du en viktig partner för att förbättra en servicenivå våra kunder, ägare och samhälle förväntar sig av oss.

För att kunna arbeta med projekt i våra system så behöver man ha ett inloggningskonto. Inloggningen ger dig möjligheten att komma åt instruktioner och länkar till applikationer som man behöver för att kunna fullfölja sina åtaganden.

Behöver du mer information eller beställa ett konto kontakta Lotta Hammarlind