Vattenfall Eldistribution investerar cirka 4 miljarder per år i att förbättra och utveckla elnätet. Varje år isolerar och gräver vi ner hundratals mil elledningar och vi röjer och breddar ledningsgator för en så säker och avbrottsfri elleverans som möjligt.

Välkommen till vår leverantörsträff

Välkommen till leverantörsträff i Motala och Sala, där kommer vi att berätta mer om vad det innebär att utföra skogligt underhåll åt oss.

  • Motala 21 maj kl. 09
    Anmäl dig senast den 17 maj

  • Sala 28 maj kl. 09
    Anmäl dig senast den 24 maj

För mer information och anmälan

För mer information och för att anmäla dig till träffen, skicka e-post till:
Rasmus Holmborn, rasmus.holmbom@vattenfall.com.