Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Vattenfall Tekniska Riktlinjer - VTR

I Vattenfall Eldistributions Tekniska Riktlinjer (VTR) definieras de tekniska krav som ställs på anläggningar och komponenter i vårt elnät, samt hur dessa skall dokumenteras. 

 

De tekniska riktlinjerna har en hög detaljeringsgrad och riktar sig till konsulter, leverantörer och entreprenörer för ny- och ombyggnation av våra elanläggningar. VTR gäller för Vattenfall Eldistribution AB transformatorstationer med konstruktionsspänning 7,2 - 420 kV där ingen annan spänningsnivå anges.

På denna sida publiceras aktuell version av tekniska riktlinjer.

Tekniska riktlinjer bifogat i avtal är alltid gällande om inget annat överenskommits.

Kontaktuppgifter: vtr@vattenfall.com

Tekniska riktlinjer att ladda ner

Arkiv – äldre versioner av tekniska riktlinjer