Energieffektivisering

Det lönar sig att energieffektivisera. När du identifierar och åtgärdar de delar av din verksamhet som är stora energiförbrukare får du lägre kostnader och en bättre arbetsmiljö. Samtidigt bidrar du till minskad klimatpåverkan.

Energieffektivisering

Minska energiförbrukningen

Är det värme, vatten, ventilation eller belysning som drar mest energi i din verksamhet? Här får du tips på hur du kan minska energiförbrukningen inom olika områden.