Samråd

Som elnätsleverantör ansvarar vi för att våra kunder får en trygg elförsörjning. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt elnät. Här ser du var vi håller samråd med kommuner, fastighets- och markägare och berörd allmänhet kring föreslagna projekt.

Elledning i solnedgång

Nedan hittar du de områden där vi just nu för samråd