Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Som elnätsleverantör ansvarar vi för att våra kunder får en trygg elförsörjning. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt elnät. Här ser du var vi håller samråd med kommuner, fastighets- och markägare och berörd allmänhet kring föreslagna projekt.

Nedan hittar du de områden där vi just nu för samråd

Du kan själv söka efter ett område för att se om vi utför samråd där. Sökrutan hittar du i det övre hörnet av kartan. Vill du veta mer om ett specifikt samråd klickar du markeringen på kartan tills en informationsruta visas. Via informationsrutan kan du sedan klicka dig vidare för att läsa mer.