Som elnätsleverantör ansvarar vi för att våra kunder får en trygg elförsörjning. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt elnät. Här ser du var vi håller samråd med kommuner, fastighets- och markägare och berörd allmänhet kring föreslagna projekt.

Nedan hittar du de områden där vi just nu för samråd