Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Återanslutning

Här guidar vi dig när du vill återansluta ett hus som har varit frånkopplat. Tänk på att det är du som fastighetsägare som ansvarar för att din anläggning följer gällande regler och är säker när strömmen slås på. 

Återanslutning vid nedmonterad elmätare

Om du vill ansluta ett hus som har varit frånkopplat och där den fjärravlästa elmätaren tagits ned ska du kontakta en auktoriserad elfirma som kontrollerar din anläggning och skickar en föranmälan om återanslutning.

Det är viktigt att mätarskåpet monteras upp på en lämplig plats. Skåpet får inte sitta inomhus, på Vattenfall Eldistributions anläggning (till exempel en stolpe) eller utanför din tomtgräns. Om den tidigare elmätaren har suttit på något av dessa ställen behöver du beställa flytt av mätarens placering, och flytta den i samband med återanslutningen. 

Vi kopplar in strömmen fram till din huvudsäkring, med uttagna säkringar och huvudströmbrytaren frånslagen. Därefter slår du eller din elinstallatör på strömmen till ditt hus. Hur lång tid det tar innan vi kan koppla in din anläggning beror på vilka förberedande arbeten vi behöver göra. Du får mer information efter det att din elinstallatör skickat en föranmälan.

Kostnad för återanslutning

Kostnaden för återanslutning beror på hur lång tid anläggningen har varit frånkopplad, samt ifall det krävs åtgärder i elnätet för att återansluta anläggningen. Har anläggningen varit frånkopplad mer än trettio dagar och upp till 10 år betalar du den verkliga kostnaden för de åtgärder vi behöver utföra, dock lägst de fasta avgifterna enligt tabellen nedan och som högst ny anslutningsavgift. Efter 10 år är kostnaden ny anslutningsavgift enligt gällande villkor.

För att få prisuppgift på återanslutning kan du göra en offertförfrågan via vår hemsida, eller ta kontakt med en elinstallatör som skickar in en föranmälan till oss. Vi undersöker förutsättningarna i elnätet och återkommer med en offert.

Läs mer om ny anslutning.

 

Säkringsintervall: 16–63 A 80 A och över
Inom 30 dagar 0 kr* 0 kr*
31 dagar upp till 10 år från 3 000 kr* från 7 000 kr*
Efter 10 år Nyanslutningsavgift enligt gällande villkor

*priser visas i inklusive moms 


Tillkoppling när elmätaren finns kvar

Om din anläggning varit frånkopplad temporärt (mindre än 30 dagar) och elmätaren finns kvar behöver du inte beställa återanslutning via en elfirma. Du kan istället kontakta vår kundservice så hjälper de dig med tillkoppling av din anläggning. Det är kostnadsfritt för dig om tillkopplingen görs inom normal arbetstid. Behöver du en akut tillkoppling som vi ej hinner utföra inom normal arbetstid, kan en kostnad på 1 650 kronor tillkomma.


Hittar du inte svaret på din fråga?

På våra kundservicesidor hittar du information om elnät. Vi hjälper dig gärna med dina frågor om flytt, elnätsavtal, strömavbrott, anslutningar, faktura och betalning och Mina sidor.

Till kundservice