Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Ersättning och avgifter kan variera beroende på om du är ansluten till vårt elnät i norr eller söder. Se på kartan vilket område ditt företag tillhör.

Egen elproduktion

När du producerar mindre el än vad du använder under ett kalenderår.

Ersättning fr.o.m. 1 januari 2023

Ersättning fr.o.m. 1 januari 2022

Småskalig elproduktion upp till 1500 kW

När du producerar mer el än vad du använder under ett kalenderår.

Ersättning och avgifter fr.o.m. 1 januari 2023

Ersättning och avgifter fr.o.m. 1 januari 2022

Storskalig elproduktion över 1500 kW

När du producerar mer el än vad du använder under ett kalenderår.

Ersättning och avgifter fr.o.m. 1 januari 2023

Ersättning och avgifter fr.o.m. 1 januari 2022

Här hittar du elnätsavgifter och information gällande större företag som är anslutna direkt till regionnätet.

Regionnätstariffer 2022

Tillämpningsbestämmelser 2022

Planerar du en produktionsanläggning med anslutningseffekt över 300 kW vill vi att du ansluter till vårt högspänningsnät. Fyll i vårt kontaktformulär.

Fyll i formuläret