Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Ersättning vid avbrott

Om ditt företag har drabbats av ett strömavbrott kompenserar vi dig som har säkringsabonnemang (16-63A) med 500 kronor redan efter 4 timmar. Kompensationen avräknas inte från eventuella skadestånd.

Den lagstadgade avbrottsersättningen utgår för ett elavbrott som pågår i minst 12 timmar se tabell nedan. Avbrottsersättningen är tänkt att täcka eventuella skador och kostnader som kan ha uppstått, därför avräknas avbrottsersättningen från eventuellt skadestånd.

Man kan inte få både kompensation för avbrott 4-12 timmar och avbrottsersättning för samma avbrott utan man får ersättning enligt nivån på avbrottet. Beloppet dras automatiskt av på en kommande faktura inom 3 månader efter avbrottet.

Villkor kompensation för avbrott 4-12 timmar

För strömavbrott som pågår längre än 12 timmar utgår istället den lagstadgade avbrottsersättningen:

12–24 timmar: 12,5 procent av din årliga elnätskostnad*, dock lägst 1 000 kr.

24–48 timmar: 37,5 procent av din årliga elnätskostnad*, dock lägst 2 000 kr.

48–72 timmar: 62,5 procent din årliga elnätskostnad*, dock lägst 3 000 kr.

72 timmar och uppåtSe villkor för avbrottsersättning

* Har ditt företag säkringsabonnemang är den årliga elnätskostnaden summan av abonnemangsavgiften för huvudsäkringen och överföringsavgiften för ditt företags beräknade årsförbrukning. För effektabonnemang är den årliga elnätskostnaden summan av fasta avgifter, effektavgifter och överföringsavgifter. Kostnaden beräknas exklusive moms.

Läs mer om förutsättningar för hur och när avbrottsersättning utgår i Våra avtalsvillkor

Ersättning vid skada

Om ditt företag har fått skador på grund av strömavbrott, annan störning i elöverföringen eller brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning. Gör en anmälan via vår blankett för skadeanmälan.

Fyll i blanketten och skicka den till:

Vattenfall Eldistribution AB

RU 2560

169 92 Stockholm

Läs mer om förutsättningar för hur och när skador ersätts i våra Avtals villkor eller kontakta ditt företags kundansvarig för övriga frågor och funderingar.