Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Anslutningar

Ny anslutning

Det första steget för att få el till ditt nya hus är att kontakta en auktoriserad elfirma. Kostnaden baseras i första hand på aktuellt avstånd i elnätet.

Läs mer om våra standardpriser