Anslutningar

Ny anslutning

Det första steget för att få el till ditt nya hus är att kontakta en auktoriserad elfirma. Kostnaden baseras i första hand på aktuellt avstånd i elnätet.

Läs mer om våra standardpriser