Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Ändra från 1-fas till 3-fas upp till 250 ampere

Du kan ändra från 1-fas till 3-fas upp till 250 ampere utan att det tillkommer någon anslutningsavgift. Om din elmätare är placerad inomhus så rekommenderar vi att den flyttas i samband med fasändringen. Detta är på grund av elsäkerhetsskäl.

Elmätaren kan monteras på fasaden eller på ett stativ, alternativt så monteras en säkringslåda på utsidan av fasaden.  Du bekostar själv mätarskåpet/säkringslådan och det installationsarbetet som utförs av din elinstallatör.

elsäkerhetsverkets hemsida kan du kontrollera att din elinstallatör är auktoriserad.