Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Dela abonnemang

Om du bygger om hemma, exempelvis om du bygger om källaren till en separat lägenhet så vill du  kanske dela upp ditt abonnemang till flera. För att göra detta så behöver du anställa en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören anmäler ändringen och hanterar kontakten med oss som elnätsägare. 


Hur går det till?

När du delar upp ditt abonnemang så monterar vi en extra elmätare hemma hos dig. Servissäkringar monteras även om sådana skulle saknas, samt mätarplats för var och ett av abonnemangen. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna montera en separat mätning. Arbetet utförs av elinstallatören .

Det är viktigt att tänka på att inget av abonnemangen får ha högre huvudsäkring än den befintliga servissäkringen. Abonnemangen måste också ligga inom samma fastighet. Vid en avstyckning av fastigheten krävs i stället en ny anslutning och ny servisledning.

El till gäststugan?
Om du vill dra el till din gäststuga eller liknande byggnad så behöver du inte ett separat abonnemang. Om du inte vill dela upp det befintliga abonnemanget räcker det om du anlitar en elinstallatör som sköter arbetet. Vi som nätbolag behöver alltså inte blandas in.

Om det däremot är en gäststuga som är avsedd för mer permanent boende så krävs en egen elmätare och servis vilket innebär att en ny anslutning behöver göras.


Vad kostar en delning av ett abonnemang?

Delning av abonnemang kostar 1 175 kronor inklusive moms och avser montörsarbetet. Om något av abonnemangen skulle behöva större huvudsäkring än servissäkringen så måste en utökning ske. Läs mer under Välj rätt huvudsäkring.

Du som kund ansvarar för att:

  • Bekosta och installera mätartavla, mätarskåp och mätarledningar
  • Bekosta och installera säkringslåda på fasad

Vattenfall Eldistribution ansvarar för att:

  • Äga, bekosta och installera mätare och dess insamlingssystem