Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Flytta elmätare

Vid de flesta elarbeten som utförs hos dig behöver du anlita en elinstallatör, men vid en flytt av elmätaren är det vi som genomför arbetet. Elmätaren ägs nämligen av Vattenfall Eldistribution, därför är vi ansvariga för installationen och insamlandet av mätvärden. Du själv ansvarar för och bekostar inköp samt installation av mätarskåp, mätartavla och mätarledningar.


Flytt inne till ute

Om du vill flytta elmätaren från en plats inne i ditt hus till exempelvis husfasaden eller ett stativ så kostar ändringen ingenting. Du betalar endast för mätarskåpet och det arbete som utförs av elinstallatören. Om serviskabeln behöver förlängas så är det du som är ansvarig för grävning och förlängning av kabelskyddsrör på den egna tomten. Du ansvarar även för markåterställningen. Vi drar in elkabeln i kabelskyddsrören och ansluter till elnätet vid anslutningspunkten på anläggningen.


Flytt inne till inne

Om din mätare är placerad inomhus och du vill flytta den till en annan plats inomhus så behöver en säkringslåda monteras på utsidan av huset då mätaren ska flyttas. Du bekostar säkringslådan och elinstallatörens arbete. Utöver detta så tillkommer en ändringsavgift på 3525 kronor.


Flytt ute till ute

Om mätarskåpet är monterat på en stolpe och ska flyttas till husfasaden så kostar denna ändring ingenting. Du betalar enbart för elinstallatörens arbete och för ett nytt mätarskåp om detta skulle behövas.

Om du vill flytta mätarskåpet från en fasad till en annan så kostar ändringen 3 525 kronor.

Om serviskabeln behöver flyttas är det du som kund som ansvarar för grävning och förläggning av kabelskyddsrör på den egna tomten. Du ansvarar även för markåterställning efter att jobbet är utfört. Vi sköter leveransen av elkabeln, drar in den i kabelskyddsrören och ansluter till elnätet vid anläggningens anslutningspunkt.


Flytt ute till inne

Att flytta en mätare från en utomhusmiljö till en inomhusmiljö är inte tillåtet enligt svensk elsäkerhetsstandard .

 

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss 

Kontakta oss