Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Slå ihop abonnemang

Om du vill slå ihop två eller flera abonnemang i din fastighet så behöver du anlita en elinstallatör. Elinstallatören anmäler ändringen till oss och utför arbetet hos dig.


Hur går det till?

Vid en hopslagning så monterar vi ner elmätaren, och förbrukningen går därigenom över till en annan elmätare. Hopslagning godkänns bara om det gäller en gemensam fastighet med gemensam servisledning för abonnemangen.

Du kan säga upp abonnemanget av den mätare som ska tas bort antingen muntligt eller skriftligt. Det kostar ingenting att säga upp ett abonnemang. Skulle det kvarvarande abonnemangets huvudsäkring behöva höjas till ett högre intervall anmäler din elinstallatör det till oss och meddelar vad kostnaden blir.

Vill du själv begära en offert från oss på säkringshöjningen så kan du göra det här.

Du som kund ansvarar för:

  • Arbete på din anläggning för att lägga om mätningen från abonnemanget som ska avslutas till det abonnemang som ska finnas kvar.

Vattenfall Eldistribution ansvarar för:

  • Nedmontering av elmätaren för det abonnemang som ska avslutas.