Tillfällig anslutning och återanslutning

Tillfällig anslutning

Beställ en tillfällig elnätsanslutning när du behöver el till en fastighet eller anläggning under kortare tid än ett år, till exempel byggström. Tidsgränsen för en tillfällig anslutning är max ett år, efter det tillkommer en särskild avgift.

Den tillfälliga anslutningen måste färdiganmälas till Vattenfall Eldistribution av behörig elinstallatör. Elinstallatören anger in- och urkopplingsdatum i föranmälan och vi behöver anmälan senast 5 arbetsdagar innan strömmen behöver kopplas på.

Läs mer om tillfällig anslutning


Återanslutning

Om du vill ansluta ett hus som har varit frånkopplat, ska du kontakta en elinstallatör som kontrollerar din anläggning och skickar en föranmälan om återanslutning innan strömmen slås på. Tänk på att det är du som fastighetsägare som har ansvar för att din anläggning följer gällande regler och är säker när strömmen slås på. Mätarskåpet får inte sitta inomhus, på Vattenfall Eldistributions anläggning (till exempel stolpe) eller utanför din tomtgräns. Då måste du flytta mätarskåpet och samtidigt beställa flytt av mätarens placering.

Läs mer om återanslutning


Hittar du inte svaret på din fråga?

På våra kundservicesidor hittar du information om elnät. Vi hjälper dig gärna med dina frågor om flytt, elnätsavtal, strömavbrott, anslutningar, faktura och betalning och Mina sidor.

Till kundservice