Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Flytta ledning, stolpe eller anläggning

När du bygger om eller bygger nytt kan elledningen, den så kallade servisledningen, på din tomt behöva flyttas eller luftledning bytas till jordkabel. 

Om du har önskemål om att vi flyttar vår anläggning, elskåp, elledning, elstolpe eller nätstation, som ligger utanför din tomt, kan du kontakta oss med en prisförfrågan

Priser och mer information om att flytta elledning, elstolpe eller elskåp hittar du här.