Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Välj rätt huvudsäkring

Huvudsäkringen har två syften: den skyddar din anläggning om den går sönder, och den begränsar hur mycket ström du kan ta ut på samma gång. Om du vill ändra huvudsäkring anlitar du en elinstallatör som anmäler förändringen till oss och sedan utför arbetet hos dig.

Ju större huvudsäkring (högre ampere) du har desto mer el kan du använda samtidigt. Har du en för låg huvudsäkring kan jordfelsbrytaren slå ifrån och huvudsäkringen riskerar att gå sönder. Din abonnemangsavgift beror på huvudsäkringens storlek.

De allra flesta privatpersoner med enbart hushållsel, det vill säga utan någon form av elvärme eller värmepump, klarar sig med en huvudsäkring på 16 A. Men har du någon form av elvärme eller använder många elapparater samtidigt kan du behöva en högre säkring då det maximala effektuttaget kan bli stort, se maximalt effektuttag i tabellen nedan.

Läs mer om hur du väljer rätt huvudsäkring

 

På Mina sidor kan du se både din säkringsstorlek och din årliga elförbrukning.

Logga in på Mina sidor

 

Din huvudsäkring

Färg Säkringsstorlek Årlig elförbrukning Maximalt effektuttag
Grå 16A 0-20 000 kWh 11 kW
Blå 20A 20 000-25 000 kWh 14 kW
Gul 25A 25 000-30 000 kWh 17 kW
Svart 35A 30 000-40 000 kWh 24 kW
Vit 50A 40 000-55 000 kWh 35 kW
Koppar 63A 55 000-70 000 kWh 44 kW