Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Anstånd och delbetalning

Anstånd

Om du av någon anledning skulle ha svårt att betala en viss faktura i tid kan du söka anstånd. Det innebär att fakturans betalningsdatum skjuts upp max 30 dagar. Det är viktigt att du ansöker om anstånd innan fakturans ursprungliga förfallodatum har passerats.

Du kan enkelt ansöka om anstånd genom att logga in på Mina sidor och klicka på fakturan som du vill skjuta upp. När din ansökan om anstånd är godkänd kommer det nya förfallodatumet att synas på Mina fakturor. Du kan också kontakta kundservice om du vill skjuta upp din faktura. 

Fem saker som krävs för att söka anstånd

  • Fakturan du vill söka anstånd för är inte förfallen
  • Du har inga övriga förfallna fakturor från oss
  • Din föregående faktura har inte ett anstånd
  • Du har inte haft mer än två tidigare anstånd de senaste tolv månaderna
  • Du har inte en aktiv avbetalningsplan på någon tidigare faktura från oss

Viktigt att tänka på: När du väljer att skjuta fram förfallodatumet på din faktura tillkommer det dröjsmålsränta på det ursprungliga faktureringsbeloppet.

Delbetalning

Om du istället vill delbetala din faktura så upprättar vi en avbetalningsplan till en kostnad som faktureras på första delinbetalningen. Det är återigen viktigt att du kontaktar oss före fakturans förfallodatum.

Dröjsmålsränta debiteras efter att avbetalningsplanen är fullt inbetald. Enligt allmänna avtalsvillkor kan du också under vissa omständigheter ha rätt till avgifts- och räntefri avbetalningsplan.

Viktigt att tänka på: Nya fakturor från Vattenfall ska betalas som vanligt, vid sidan av avbetalningsplanen. Om en betalning uteblir eller utförs med lägre belopp än vad som avtalats kommer avbetalningsplanen sluta gälla och resterande skuld ska betalas med detsamma. Det gäller också om en ny faktura inte skulle betalas i tid.

Kontakta oss