Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Betalningsuppgifter

Betalningsinformation

När du betalar dina fakturor ska du använda den betalningsinformation som återfinns längst ned på din faktura. OCR-numret ska alltid fyllas i som referens.

Har du tappat bort din faktura? Ingen fara, alla dina fakturor från oss finns tillgängliga på Mina sidor, under fliken Mina fakturor. Där hittar du alla betalningsuppgifter som du behöver.

Betalningsmottagare heter Vattenfall Kundservice AB och våra konton är:

  • Plusgiro 413 13 00-8
  • Bankgiro 5110-8348

Betala från utlandet

Om du befinner dig utomlands och ska betala en faktura från oss behöver du uppge BIC/ SWIFT-kod, IBAN-nummer och OCR-numret som referens. Dessa uppgifter står också angivna längst ned på fakturans första sida.

  • BIC/SWIFT-kod NDEASESS
  • IBAN-nummer SE 74 9500 0099 6042 0384 9767

Viktigt att veta: Det händer att banken tar ut en avgift för att genomföra transaktioner från utlandet, i sådana fall läggs avgiften till på betalningen. Tänk också på att överföringar från utlandet kan ta några bankdagar extra.


Se dina fakturor

Logga in på Mina sidor för att snabbt se dina fakturor. Där hittar du all nödvändig information som OCR-nummer, betalstatus, belopp och fakturans förfallodatum.

Dina fakturor

 

Ta fram ditt OCR-nummer

Behöver du betala en faktura men saknar fakturans OCR-/referensnummer? Det kan hända dig som har tecknat autogiro och vet med dig att dragning av pengar har misslyckats av någon anledning.

Ta fram ditt OCR-nummer