Fakturaförklaring

Här hjälper vi dig att förstå din elnätsfaktura. Vi förklarar fakturans olika delar och vad som faktiskt ingår i din elnätskostnad.

 • Varje faktura du får av oss består av tre olika sidor. Klicka på någon av sidorna för att få en förklaring över fakturans olika delar.

Får du din elnätsfaktura i pappersformat? På Mina sidor kan du byta betalsätt till autogiro och e-faktura så sparar du både tid och på miljön. 


 • Sida 1

  Sida 1

  Sida 2

  Sida 2

  Sida 3

  Sida 3

 • Sida 3

  Anläggningsuppgifter och din elanvändning

  1. Här ser du din anläggnings uppgifter, såsom adress och vilket område den tillhör.

  2. Fakturanumret samt det datum vi skickade ut fakturan.

  3. Här ser du ditt referensnummer och din beräknade årsförbrukning, som är baserad på din tidigare förbrukning. Mätarnumret är din elmätares identitet, det står också utskrivet på mätaren. Kostnaden baseras på debiterad kWh mellan de två senast avlästa mätarställningarna. Vattenfall Eldistribution är nätägare och vi läser av mätaren.

  4. Här ser du elnätsföretaget som äger elnätet där du bor. Ditt abonnemang är en fast avgift som beror på huvudsäkringens storlek samt nättariffen. Elöverföringen betalas i öre per kWh och visar den rörliga delen av kostnaden och varierar beroende på hur mycket el du använder. Vänligen notera: Från och med den 1 januari 2018 tar elnätsbolagen över energiskatten från elhandelsbolagen. Här ser du därför en ny rad för energiskatten. Flytten av energiskatten innebär inga ökade kostnader för dig. 

  Endast kunder med tidstariff får uppgifter om verk eftersom de har mer än ett räkneverk. Kunder med enkeltariff saknar dessa uppgifter på sin faktura.

 • Sida 2

  Momsfördelning och övrig information

  1. Momsfördelningen visar hur stor del av fakturabeloppet som består av momsavgifter

  2. Här hittar du Vattenfall Eldistributions företagsuppgifter

  3. Övrig information, här hittar du bland annat information om flyttanmälan, funktioner på Mina sidor och hur du gör en felanmälan vid strömavbrott.

 • Sida 1

   

  Dina kunduppgifter och din elnätskostnad

  1. Ditt kundnummer och din PIN-kod använder du för att logga in på Mina sidor. Dessa uppgifter kan också vara bra att ha till hands om du kontaktar oss med eventuella frågor.

  2. Fakturanumret samt det datum då vi skickade ut fakturan till dig.

  3. Adressen dit fakturan skickas. Den behöver inte nödvändigtvis stämma överens med anläggningsadressen.

  4. Elnätskostnaden visar en kort sammanfattning av din elanvändning och din kostnad för den tidsperiod som fakturan gäller. 

  Inbetalningsuppgifter och fakturabelopp

  5. Fakturans förfallodatum (oss tillhanda senast) samt fakturans totala kostnad du ska betala.

  6. Fakturans OCR-nummer, också kallat referensnummer. OCR-numret behöver alltid uppges vid inbetalning, men om du betalar via e-faktura eller autogiro är OCR-numret redan förifyllt automatiskt.

  7. Vårt BankGiro-kontonummer som du betalar till. Om du ska betala fakturan från en utländsk bank behöver du också uppge BIC/SWIFT och IBAN-nummer som du hittar i rutan ovanför.  

  8OCR-nummer, summa att betala samt vårt BankGiro-nummer. Denna rad är den som läses av om du skannar den för betalning.


Hittar du inte svaret på din fråga?

På våra kundservicesidor hittar du information om elnät. Vi hjälper dig gärna med dina frågor om flytt, elnätsavtal, strömavbrott, anslutningar, faktura och betalning och Mina sidor.

Till kundservice