Sida 1

 

Dina kunduppgifter och din elnätskostnad

1. Ditt kundnummer och din PIN-kod använder du för att logga in på Mina sidor. Dessa uppgifter kan också vara bra att ha till hands om du kontaktar oss med eventuella frågor.

2. Fakturanumret samt det datum då vi skickade ut fakturan till dig.

3. Adressen dit fakturan skickas. Den behöver inte nödvändigtvis stämma överens med anläggningsadressen.

4. Elnätskostnaden visar en kort sammanfattning av din elanvändning och din kostnad för den tidsperiod som fakturan gäller. 

Inbetalningsuppgifter och fakturabelopp

5. Fakturans förfallodatum (oss tillhanda senast) samt fakturans totala kostnad du ska betala.

6. Fakturans OCR-nummer, också kallat referensnummer. OCR-numret behöver alltid uppges vid inbetalning, men om du betalar via e-faktura eller autogiro är OCR-numret redan förifyllt automatiskt.

7. Vårt BankGiro-kontonummer som du betalar till. Om du ska betala fakturan från en utländsk bank behöver du också uppge BIC/SWIFT och IBAN-nummer som du hittar i rutan ovanför.  

8OCR-nummer, summa att betala samt vårt BankGiro-nummer. Denna rad är den som läses av om du skannar den för betalning.