Sida 3

Anläggningsuppgifter och din elanvändning

1. Här ser du din anläggnings uppgifter, såsom adress och vilket område den tillhör.

2. Fakturanumret samt det datum vi skickade ut fakturan.

3. Här ser du ditt referensnummer och din beräknade årsförbrukning, som är baserad på din tidigare förbrukning. Mätarnumret är din elmätares identitet, det står också utskrivet på mätaren. Kostnaden baseras på debiterad kWh mellan de två senast avlästa mätarställningarna. Vattenfall Eldistribution är nätägare och vi läser av mätaren.

4. Här ser du elnätsföretaget som äger elnätet där du bor. Ditt abonnemang är en fast avgift som beror på huvudsäkringens storlek samt nättariffen. Elöverföringen betalas i öre per kWh och visar den rörliga delen av kostnaden och varierar beroende på hur mycket el du använder. Vänligen notera: Från och med den 1 januari 2018 tar elnätsbolagen över energiskatten från elhandelsbolagen. Här ser du därför en ny rad för energiskatten. Flytten av energiskatten innebär inga ökade kostnader för dig. 

Endast kunder med tidstariff får uppgifter om verk eftersom de har mer än ett räkneverk. Kunder med enkeltariff saknar dessa uppgifter på sin faktura.