Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Anmäl din flytt

När du ska flytta behöver du alltid säga upp elnätsavtalet för din gamla bostad och teckna ett nytt elnätsavtal för din nya bostad. Det gäller även om du gjort en flyttanmälan hos adressändring eller ändrat din folkbokföringsadress hos Skatteverket. Anmäl din flytt till oss minst 10 dagar innan aktuellt flyttdatum. Om du redan sedan tidigare är en kund hos oss, gör du din flyttanmälan enklast på Mina sidor. Om du är en ny kund, vänligen använd PDF-blanketten som du hittar längre ner här på sidan.

Anmäl din flytt - logga in


Flytta in

När du flyttar in är det viktigt att du tecknar ett nytt avtal med ett elhandelsföretag, när du flyttar avslutas nämligen avtalet med din nuvarande elhandlare. Du har möjlighet att välja vilken elhandlare du vill från inflyttsdagen. Gör du inget aktivt val av elhandlare får du ett så kallat anvisat avtal som ofta är dyrare än andra avtal. Vid inflytt till lägenhet är det bra om du anger lägenhetsnummer, det får du av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.

Flytta ut

Vid utflytt från lägenhet är det bra om du anger lägenhetsnummer, det får du av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Du behöver inte anmäla utflytt till ditt elhandelsföretag, det gör vi åt dig.

Elnäts- och elhandelsavtal

Du har två olika avtal för din el. Dels har du ett elnätsavtal som tecknas med det elnätsföretag som äger stolparna och elledningarna i ditt område och som ansvarar för att leverera elen fram till din dörr.  Du har också ett elhandelsavtal med det elhandelsföretag som du köper elen av.

Anmäl din in- eller utflytt här 

Är du osäker på om det är till oss som du ska anmäla din flytt?

På nätområden.se kan du ta reda på vem som äger elnätet