Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Din elanvändning

Följ din förbrukning

På Min förbrukning kan du se, jämföra och följa din elanvändning över tid du kan även jämföra med mycket el du använde förra året, månaden eller veckan. Har du ett timavläst elhandelsavtal kan du följa din elanvändning timma för timma. Att hålla koll på din elanvändning är enkelt, vilket är bra om du vill sänka dina elkostnader. 

Saknas mätvärden?

Varje dag samlar vi in mätvärden från elmätaren på den el du använder, men ibland kan det förekomma en fördröjning på upp till fem arbetsdagar, innan mätvärdena visas på Min förbrukning.

Om det finns luckor eller om det helt saknas mätvärden under månaden kan det också bero på att du inte haft någon förbrukning, att elanvändningen ligger under 1 kWh per timme eller att din mätare har kommunikationsproblem med vårt insamlingssystem. 

Dygnsförbrukningen ligger inte till grund för din faktura, utan faktureringen görs efter avlästa mätarställningar som sker efter varje månadsskifte.

Se din förbrukning


Producera din egen el

Att investera i solceller, små vind- eller vattenkraftverk har blivit allt vanligare. Om du producerar egen el sänker du inte bara din elkostnad, du gör även miljön en stor tjänst. 

Producera din el