Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Avbrottsersättning

Om du drabbas av ett strömavbrott som pågår i minst fyra timmar kompenserar vi dig med 500 kronor, det är vårt kundlöfte och det är vi ganska ensamma om. Beloppet dras automatiskt av på en kommande faktura inom tre månader efter avbrottet.

För strömavbrott som pågår längre än tolv timmar utgår istället den lagstadgade avbrottsersättningen. Avbrottsersättning vid långvarigt strömavbrott är tänkt att täcka eventuella skador och kostnader som kan ha uppstått. Därför avräknas avbrottsersättningen från eventuellt skadestånd.

12–24 timmar: 12,5 procent av din årliga elnätskostnad. Dock lägst 1000 kr.
24–48 timmar: 37,5 procent av din årliga elnätskostnad. Dock lägst 2 000 kr.
48–72 timmar: 62,5 procent din årliga elnätskostnad. Dock lägst 3 000 kr.

Läs mer om avbrottsersättning