Avbrottsersättning

Om du drabbas av ett strömavbrott som pågår i minst fyra timmar kompenserar vi dig med 500 kronor, det är vårt kundlöfte och det är vi ganska ensamma om. Beloppet dras automatiskt av på en kommande faktura inom tre månader efter avbrottet.

För strömavbrott som pågår längre än tolv timmar utgår istället den lagstadgade avbrottsersättningen. Avbrottsersättning vid långvarigt strömavbrott är tänkt att täcka eventuella skador och kostnader som kan ha uppstått. Därför avräknas avbrottsersättningen från eventuellt skadestånd.

12–24 timmar: 12,5 procent av din årliga elnätskostnad. Dock lägst 1000 kr.
24–48 timmar: 37,5 procent av din årliga elnätskostnad. Dock lägst 2 000 kr.
48–72 timmar: 62,5 procent din årliga elnätskostnad. Dock lägst 3 000 kr.

Läs mer om avbrottsersättning


Har du drabbats av stormen Alfrida?

Avbrottsersättningen  är tänkt att täcka skador och kostnader som har uppstått under stormen. Ersättningen regleras automatiskt på din elnätsfaktura under våren och om det uppstår ett tillgodobelopp på fakturan utbetalas detta med en utbetalningsavi. För att få tillgodobeloppet utbetalt till bankkonto så måste så du anmäla ett kontonummer till kundservice.

Avvakta med att begära ersättning för skador och kostnader tills du fått din avbrottsersättning. Om ersättningen inte täcker uppkomna kostnader så är du välkommen att göra en skadeanmälan.

Läs mer om avbrottsersättning för stormen Alfrida


Hittar du inte svaret på din fråga?

På våra kundservicesidor hittar du information om elnät. Vi hjälper dig gärna med dina frågor om flytt, elnätsavtal, strömavbrott, anslutningar, faktura och betalning och Mina sidor.

Till kundservice