Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Skadeanmälan

Om du har fått skador som uppkommit vid elavbrott, annan störning i elöverföringen eller av brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning. 

För att vara berättigad till ersättning förväntas du försöka begränsa skadans omfattning och kunna styrka dess uppkomst.

Gör skadeanmälan digitalt

Öppna skadeanmälansblankett

Blanketten skickas ifylld till:

Vattenfall Eldistribution AB
Reklamationer och skadestånd
RU 2560 
169 92 Stockholm

Reparatörsrapport

I vissa fall kan vi komma att kräva en reparatörsrapport gällande skadan. Anlita en reparatör som undersöker och fyller i rapporten. Skicka in den tillsammans med skadeanmälan.

Reparatörsrapport