Om du inte är nöjd

Vi vill hela tiden förbättra vår service och det gör vi genom att lyssna på dig som är kund. Har du idéer eller har vi inte lyckats leva upp till dina förväntningar vill vi gärna att du talar om det för oss.

1. Kontakta först vår kundservice

Om du inte är nöjd med oss ska du i första hand vända dig till vår kundservice. Ring oss på telefon 0771-10 10 50 (vardagar 8–18).

2. Reklamation och skadestånd


Reklamation

Om du inte är nöjd med svaret från kundservice, kan du skicka in en reklamation till Vattenfall Kundservice. Reklamationen hanteras av vår reklamationsavdelning.

 

Skadestånd

Har vi orsakat dig skada, till exempel i samband med ett strömavbrott, kan du göra en skadeståndsanmälan.

Läs mer om avbrottsersättning och skadeanmälan

3. Kontakta Kundombudsmannen

När den ordinarie reklamationshanteringen är avslutad erbjuder vår Kundombudsman en fristående prövning av ditt ärende. Om du vill pröva ditt ärende är du välkommen att kontakta Kundombudsmannen inom sex månader efter att ditt ärende har avslutats på telefon 08-739 70 31 eller kundombudsmannen@vattenfall.com

Kundombudsmannen fångar upp problem och vidarebefordrar synpunkter till ansvariga personer inom Vattenfall. Du är alltid välkommen med synpunkter om vår kundhantering.

4. Extern rådgivning och tvistlösning

Vill du ta ditt ärende vidare för att få opartisk rådgivning, eller få hjälp med att få ett ärende prövat, finns det ett flertal externa parter du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen. Läs mer om rådgivning och tvistlösning.

Hit kan du vända dig för opartisk rådgivning

Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner och rådgivningen är gratis. De kan ge dig råd vid klagomål eller om du har hamnat i tvist med ett företag. Kontakta din kommun för ytterligare information och kontaktuppgifter.
Kommunala konsumentvägledare

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. De kan ge dig vägledning om hur du går vidare om du har en tvist med ditt elnäts- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat.
Konsumenternas energimarknadsbyrå

Hit kan du vända dig för att få ett ärende prövat

Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme som ska se till att de fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Hit kan du vända dig till exempel om vill pröva om en anslutningsavgift är skälig.
Energimarknadsinspektionen

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut. 
Allmänna reklamationsnämnden

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk.
Sveriges domstolar