Tack för din anmälan om strömavbrott

Besök gärna vår strömavbrottskarta, här hittar du aktuell avbrottsinformation med estimerade prognostider. 

Har du frågor rörande avbrottsersättning? Läs om avbrottsersättning och skadeanmälan i samband med strömavbrott. 

Avvakta med att begära ersättning för skador och kostnader tills du fått din avbrottsersättning. Om ersättningen inte täcker uppkomna kostnader så är du välkommen att göra en skadeanmälan.

Vattenfall Eldistribution AB