Avbrottsersättning efter Alfrida

Avbrottsersättningen är tänkt att täcka skador och kostnader som har uppstått i samband med strömavbrott. Ersättningen regleras automatiskt på din elnätsfaktura och om det uppstår ett tillgodobelopp på fakturan utbetalas detta med en utbetalningsavi eller direkt till ditt bankkonto.

Registrera kontonummer och få ersättningen till ditt bankkonto

Om du vill ha tillgodobeloppet utbetalt till ditt bankkonto så måste du anmäla ett kontonummer till oss. Logga in på Mina sidor med BankID för att registrera ditt kontonummer.

Logga in med BankID


Om ersättningen efter Alfrida

Vi arbetar fortfarande med att utreda och säkerställa avbrottstiderna för alla strömavbrotten efter stormen Alfrida. Arbetet med att betala ut avbrottsersättningen är prioriterat och genomförs metodiskt, noggrant och skyndsamt, men utredningsarbetet har tagit längre tid än förväntat då det är många som har varit drabbade.

Utbetalningar av avbrottsersättningarna pågår och sker automatiskt som ett avdrag på elnätsfakturan. Skadeståndsanspråken som överstiger avbrottsersättningen bedöms alla enskilt. Vi arbetar efter tydliga bedömningskriterier och behandlar alla kunder lika. Både skador och nivån på avbrottsersättningen kan komma att variera mellan hushåll i samma område.

För att alla våra kunder ska få en så snabb utredning som möjligt har vi inte möjlighet att ge enskilda kunder förtur i utredningsarbetet.

Skadeanmälan

Avvakta med att begära ersättning för skador och kostnader tills du fått din avbrottsersättning. Om ersättningen inte täcker uppkomna kostnader så är du välkommen att göra en skadeanmälan.

Anmäl skada

Frågor och svar om avbrottsersättning

Beräkningsverktyg för avbrottsersättning

Använd vårt beräkningsverktyg för att få en preliminär beräkning på din avbrottsersättning. Den preliminära beräkningen gäller endast för elavbrott som skett i samband med stormen Alfrida.

Beräkningsverktyget fungerar bäst i dator, använder du mobil kan du titta på tabellerna längre ned på sidan för att snabbt få en uppskattning på hur stor din ersättning beräknas bli. 

Så använder du beräkningsverktyget

För att öppna och använda beräkningsverktyget rekommenderar vi att du använder en dator med Excel. När du har öppnat excelfilen kommer du få en säkerhetsvarning som säger "makron har inaktiverats" - klicka då på aktivera innehåll för att börja din beräkning.

För att beräkna din ersättning kan det vara bra att ha din elnätsfaktura från oss nära tillhands. I excelfilen kommer du behöva ange huvudsäkringsstorlek, tariff och årsförbrukning för att räkna ut din preliminära avbrottsersättning. Du hittar dina tidigare fakturor på Mina sidor

Vänligen observera att du endast kan få en preliminär beräkning via beräkningsverktyget, Vattenfall Eldistribution AB reserverar sig för felberäkningar.

Ladda ner beräkningsverktyget till Excel

Estimerade ersättningsbelopp

Här nedan kan du se hur stor ersättning du beräknas få beroende på avbrottets längd, din säkringsstorlek samt din beräknade årsförbrukning. Uppgifter om din säkringsstorlek och årsförbrukning hittar du på din faktura. Maximal ersättning är dock alltid högst 300 % av den beräknade årliga nätkostnaden för ditt abonnemang.

Två dygn
     
Beräknad årsförbrukning  16 A  20 A 25 A
10 000 kWh 4 800 kr 5 900 kr 6 800 kr
15 000 kWh 5 800 kr 6 900 kr 7 900 kr
20 000 kWh 6 900 kr 8 000 kr 8 900 kr 
25 000 kWh 8 000 kr 9 000 kr 10 000 kr
30 000 kWh 9 000 kr 10 000 kr 11 100 kr
Sex dygn
     
Beräknad årsförbrukning  16 A  20 A 25 A
10 000 kWh 12 500 kr 15 300 kr 17 800 kr
15 000 kWh 15 300 kr 18 100 kr 20 500 kr
20 000 kWh 18 000 kr 20 800 kr 23 300 kr 
25 000 kWh 20 800 kr 23 600 kr 26 100 kr
30 000 kWh 23 600 kr 26 400 kr 28 800 kr
Åtta dygn
     
Beräknad årsförbrukning  16 A  20 A 25 A
10 000 kWh 16 800 kr 20 000 kr 23 300 kr
15 000 kWh 20 000 kr 23 600 kr 26 900 kr
20 000 kWh 23 600 kr 27 300 kr 30 500 kr 
25 000 kWh 27 200 kr 30 900 kr 34 100 kr
30 000 kWh 30 800 kr 34 500 kr 37 700 kr
Tolv dygn eller längre
     
Beräknad årsförbrukning  16 A  20 A 25 A
10 000 kWh 23 190 kr 28 350 kr 32 910 kr
15 000 kWh 28 290 kr 33 450 kr 38 010 kr
20 000 kWh 33 390 kr 38 550 kr 43 110 kr 
25 000 kWh 38 490 kr 43 650 kr 48 210 kr
30 000 kWh 43 590 kr 48 750 kr 53 310 kr