Tidigare uppdateringar stormen Alfrida

Här kan du läsa tidigare uppdateringar gällande stormen Alfrida

Gå till vår sida med aktuell störningsinformation

Reparationsarbetet efter stormen Alfrida fortsätter som planerat

Uppdaterades 2019-01-19

Reparationsarbetet efter stormen Alfrida fortsätter som planerat. 98 procent av kunderna har nu fått tillbaka strömmen och för de återstående cirka 900 strömlösa kunderna, varav majoriteten finns i Norrtälje kommun, är prognosen fortsatt den 25:e januari innan alla får strömmen tillbaka.

Läs hela pressmeddelandet

 

Korta avbrott

Publicerades 2019-01-18 kl. 09:12

Det återstår fortfarande mycket arbete då det på många ställen har utförts provisoriska lösningar i elnätet för att kunderna ska få strömmen tillbaka så fort som möjligt. Vartefter reparationer sker, kan det vara nödvändigt att koppla ur vissa ledningar, vilket gör att de kunder som tidigare fått tillbaka strömmen återigen kan få ett tillfälligt kortare avbrott. Det kan också handla om att ta bort ett träd som riskerar att falla på en ledning längre bort på samma ledningssträcka och då måste strömmen brytas för hela ledningen för att åtgärda felet

 

Pågående elavbrott efter stormen Alfrida

Publicerades 2019-01-17 kl. 09:28

Det är i nuläget 1800 kunder som har elavbrott efter stormen Alfrida, varav den stora majoriteten finns i Norrtälje kommun. Arbetet med att åtgärda avbrotten fortsätter med oförminskad hög intensitet.

 

Förhindra att utrustning fryser sönder

Publicerades 2019-01-14 kl. 16:52

Kallare väder har kommit till de stormdrabbade områdena i Stockholms skärgård, Roslagen och Uppland. För att förhindra att utrustning fryser sönder i hus och stugor bör vattenledningar tömmas och golvvärme likaså. Det kan vara lämpligt att anlita rörmokare eller elektriker vid behov. Har man möjlighet att stanna hemma och elda i en vedspis eller kamin för att förhindra frysskador rekommenderar vi detta.

Vi ersätter kostnader för rörmokare och elektriker kopplat till strömavbrottet och även förlorad arbetsinkomst. Likt andra kostnader avräknas dessa mot avbrottsersättning, men spara kvitton och fakturor om kostnaderna överstiger avbrottsersättningen.

 

Uppdaterad prognos för reparationer efter stormen Alfrida

Publicerades 2019-01-10 kl. 10:00

Arbetet med att åtgärda elavbrotten efter stormen Alfrida fortsätter oförminskat. I takt med att fel på mellanspänningsnätet åtgärdas och arbetet sedan fortskrider till lågspänningsnätet upptäcks som väntat fler fel. Skadorna är så betydande att det kommer att ta längre tid att åtgärda dem än tidigare beräknat. 

Läs hela pressmeddelandet

 

Just nu stämmer inte det totala antalet kunder med avbrott i vår avbrottskarta

Publicerades 2019-01-09 kl. 10:03

I syfte att ge våra kunder bättre prognostider har vi manuellt skapat upp ärenden i våra driftsystem vilket leder till att många avbrott dubbelräknas i kartan. Vi har också inkluderat både bekräftade och anmälda obekräftade avbrott. 2019-01-09 kl 09:00 har vi 6200 bekräftade kundavbrott.

 

Förlängd prognos för reparationer på öarna i Roslagen

Publicerades 2019-01-08 kl. 14:00

Arbetet med att åtgärda elavbrotten i Roslagen och Stockholms skärgård fortsätter oförminskat, men fortfarande är det många kunder som är utan el. Trots ett intensivt arbete så kommer det att ta tid att återställa elnätet för kunderna. Ute på öarna i skärgården kommer det att dröja ytterligare ca en till två veckor innan elen är tillbaka.

Läs mer i vårt pressmeddelande

 

Snöfall kan försvåra arbetet med att åtgärda strömavbrott

Publicerades 2019-01-07 kl. 19:52

Arbetet med att åtgärda strömavbrotten längs Upplandskusten, Roslagen och Stockholms skärgård fortsätter oförminskat, men fortfarande är det många kunder som är utan el. SMHI har i en klass 2-varning varnat för kraftigt snöfall och hårda vindar i det drabbade området från tisdag morgon. Det riskerar försvåra arbetet.

Läs mer i vårt pressmeddelande

 

I området Roslagen

Publicerades 2019-01-07 kl. 15:54

Gå inte nära elledningar som ligger på marken! Vi vill inte att någon ska skada sig i de drabbade områdena. Tänk därför på att inte gå nära raserade ledningar som ligger på marken. Arbetet med att flytta dessa ledningar får endast utföras av Vattenfalls personal. I samband med arbetet av att återställa elnätet ”spränger” vi träd. Detta kan låta mycket.

 

Planerade helikopterbesiktningar

Publicerades 2019-01-07 kl. 15:10

Under tisdagen den 8 januari planerar Vattenfall att inspektera elledningar med lågflygande helikopter i Värmdö, Dalarö, Haninge kommun speciellt över området Tungelsta. Vänligen observera att på grund av dåligt väder eller andra omständigheter kan den planerade flygningen bli inställd.

Skador på mellanspänningsnätet håller på att åtgärdas

Publicerades 2019-01-06 kl. 13:10

Skador på mellanspänningsnätet håller på att åtgärdas och vid klarmarkering kan det genereras sms till prenumererande kunder om att strömmen är tillbaka. Det kan dock fortfarande vara fel och avbrott på lågspänningsnätet, den del av elnätet som finns närmast kunden, vilket ger fortsatt strömavbrott. Vi ber er därför att fortsätta rapportera in avbrott till felanmälan på 020-82 58 58