Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

 

Arbetsmiljö och säkerhet

Våra medarbetare ska arbeta i en säker, hälsosam och motiverande miljö.  Vi accepterar inga kompromisser på säkerheten och vi har en stark kultur präglad av omtanke för alla som arbetar med och för oss. Hälsa och säkerhet i världsklass är en strategisk prioritering för oss. Vi arbetar aktivt med att skapa en god arbetsmiljö, hälsa och säkerhet är integrerade delar av vår dagliga verksamhet. 

 

Dessa fem punkter är avgörande för vår hälsa och säkerhet och något alla medarbetare ska efterleva.

Tänk först, agera sen

Hälsa och säkerhet är ett val vi gör varje dag. Många av våra verksamheter är farliga, var ansvarsfull och tänk efter innan du agerar.

Var uppmärksam

En hälsosam och säker arbetsplats är allas ansvar. Var uppmärksam på tecken för stress hos dig själv eller hos dina kollegor. Sluta jobba omedelbart om du eller någon annan är i fara.

Tänk på säkerheten

Lagefterlevnad är inte ett val, det är ett måste. Vi följer alltid lagar, regler och säkerhetsinstruktioner, de finns där av en anledning.

Ta ansvar för ditt beteende

Vi är varandras arbetsmiljö, du kan göra hela skillnaden. Bryr du dig om dig själv och andra? Bidrar du till en öppen, aktiv och positiv atmosfär.

Välj att bry dig

Inte ditt problem? Tänk om! Om du känner till en risk - rapportera det. Om du ser en möjlighet - agera på det.

 

Våra ledstjärnor

Förutom vår grundläggande princip om arbetsmiljö och säkerhet har vi tre principer till som vägleder oss in i framtiden. Våra principer och värdeord ska skapa energi och ge en hälsosam och inspirerande arbetsmiljö.

  • Aktiv - Vi arbetar aktivt för att uppnå vårt syfte
  • Öppen - Vi är öppna och samarbetar med kollegor och andra partners
  • Positiv - Vi är positiva till utveckling och ser möjligheter istället för problem