Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vi arbetar fokuserat med att våra medarbetare ska arbeta i en säker, hälsosam och motiverande miljö. Vi accepterar inga kompromisser på säkerheten och vi har en stark kultur präglad av omtanke för alla som arbetar med och för oss. 

Dessa fem punkter är avgörande för vår hälsa och säkerhet och något alla medarbetare ska efterleva:

Vi tänker först och agerar sen

Hälsa och säkerhet är ett val vi gör varje dag. Många av våra verksamheter är farliga, därför är vi ansvarsfulla och tänker efter innan vi agerar.

Vi är uppmärksamma

En hälsosam och säker arbetsplats är allas ansvar. Vi är  uppmärksamma på tecken för stress hos oss själva och våra kollegor. Vi slutar jobba omedelbart om någon är i fara.

Vi sätter alltid säkerheten främst

Lagefterlevnad är inte ett val, det är ett måste. Vi följer alltid lagar, regler och säkerhetsinstruktioner, de finns där av en anledning.

Vi tar ansvar för vårt beteende

Vi är varandras arbetsmiljö - varje individ gör skillnad. Vi bryr oss om både oss själva och andra, och bidrar till en öppen, aktiv och positiv atmosfär.

Vi bryr oss 

Om vi känner till en risk så rapporterar vi det. Om vi ser en möjlighet så agerar vi på det.

Våra ledstjärnor

Förutom vår grundläggande princip om arbetsmiljö och säkerhet har vi tre principer till som vägleder oss in i framtiden. Våra principer och värdeord ska skapa energi och ge våra medarbetare en hälsosam och inspirerande arbetsmiljö.

  • Aktiv - Vi arbetar aktivt för att uppnå vårt syfte
  • Öppen - Vi är öppna och samarbetar med kollegor och andra partners
  • Positiv - Vi är positiva till utveckling och ser möjligheter istället för problem

Vill du göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation? Bli en del av Vattenfall Eldistribution!

Här finns alla våra lediga jobb