Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Fanny Ernst är planeringsingenjör på Vattenfall Eldistribution i Trollhättan och bidrar till att elektrifiera industrin i västra Sverige för att möjliggöra en grön omställning i regionen. Som förstudieledare hittar hon framkomliga lösningar på de utmaningar som finns för att bygga ut regionnätet i väst och för att tillmötesgå efterfrågan på anslutningar.

Elnätet är en förutsättning för energiomställningen och som ett av Sveriges största elnätsbolag har Vattenfall Eldistribution en mycket viktig roll på resan mot ett mer elektrifierat samhälle.

Mitt i denna omställning av elektrifieringen arbetar Fanny som planeringsingenjör med ansvar för framtidssäkring av elnätet i Västsverige, en region med hög elanvändning och ökat effektbehov kopplat till många industrisatsningar.

Fanny har utbildat sig på Chalmers Tekniska Högskola som högskoleingenjör i elektroteknik med inriktning elkraft. Efter examen arbetade hon i några år på ett lokalnätsbolag som beredare för att sedan söka sig vidare till Vattenfall Eldistribution i Trollhättan. I sin roll driver hon flera av de regionnätsprojekt som ämnar till att ansluta Vattenfall Eldistributions kunder i väst och förstärka regionnätet, från planeringsstadie till byggnation.

Som områdesansvarig ansvarar Fanny också för samordning och elnätsplanering av regionnätsprojekten i delar av Västsverige och säkerställer att samverkan med överliggande nät (Svenska kraftnät), kommuner och markägare fungerar.

Elektrifieringen lockade
– Jag gillar att jobba med regionnät, speciellt ledningsprojekt. Det är spännande att bygga för framtiden och kunna möjliggöra kommuners expansionsplaner. I min roll får jag ta tillvara mitt teknikintresse samtidig som jag ansvarar för att driva projekt framåt med hjälp av projektgrupper. Det är utmanande men samtidigt kul.

Fanny lockades av att vara en del av elektrifieringen och vägen till ett mer hållbart Sverige och känner att hon har ett meningsfullt, omväxlande och ansvarsfullt arbete. Men det är viktigt att ha kul på jobbet också.

– Jag har bra kollegor, god stämning både på avdelningen och hela företaget och vi har kul på jobbet. Det är en omhändertagande kultur och en varm miljö där man ser till medarbetares hälsa och välmående. Man blir sedd när man gör något bra.

På rätt plats 
Att vara kvinna i en mansdominerad bransch är inget hon tänker på. Det märks inte av på Vattenfall Eldistribution, och inom projektplanering känner hon sig inte ensam. Under sin utbildning var hon en av fyra kvinnor av totalt 50 studenter, endast två valde inriktning elkraft.

– Energibranschen skriker efter kompetens så för att skapa förändring behöver vi få fler att välja teknik och natur tidigt och öka medvetandet om att det är en händelserik och attraktiv bransch, speciellt nu när elektrifieringen tar fart.

– Det är en spännande tid med mycket som händer och där mitt arbete verkligen betyder något. Jag känner att jag är på rätt plats. Det är ett stort företag, med mycket kompetens inhouse, så det är ett ständigt lärande och det finns stora möjligheter att utvecklas som person. Det finns bra stöd och olika vägar att växa i sin roll, lära sig mer om teknik eller hur man hanterar projekt.

Lär känna fler av våra medarbetare

 

Vi på Vattenfall Eldistribution behöver bli fler. Vill du göra det möjligt att leva fossilfritt?

Här finns alla våra lediga jobb

Developer Tools


Cache options

Consumption options