Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

87% av kunderna i norra Sverige drabbades av elavbrott under 2016

Vattenfall Eldistribution har släppt sin årliga Nätrapport. Rapporten tas fram för att ge en översikt av leveranskvaliteten i Vattenfall Eldistributions nät. I rapporten framgår att andelen kunder som drabbas av elavbrott under 2016 har minskat något jämfört med föregående år. Skillnaden i leveranssäkerhet mellan nätområde Nord och Syd fortsätter dock att öka. Under året drabbades 64 procent av företagets kunder av elavbrott. I nätområde Nord  var motsvarande siffra 87 procent. Kunderna i nätområde Nord drabbas av nästan fyra gånger fler avbrott per år än kunderna i nätområde Syd.  05/07/2017

Elnätet blir aldrig färdigt, det måste hela tiden underhållas och utvecklas. Under de senaste åren har vi med bra resultat investerat fyra miljarder kronor årligen i elnäten. Fortsatta investeringar är dock nödvändiga för att förbättra leveranssäkerheten i elnäten, och många stora investeringar är inplanerade. Vi underhåller, vädersäkrar, bygger ut och moderniserar elnäten, både  för nuvarande behov och i takt med att samhället förändras.

 

Att förbättra elnäten är ett omfattande arbete som tar tid. Vi behöver snabbt få ned antalet avbrott, inte minst i norra Sverige. Därutöver behöver vi också investera i elnäten för att möta den snabba digitaliseringen, urbaniseringen och omställningen mot mer av förnybar energi. Samhällets behov av en tillförlitlig elförsörjning fortsätter att växa i hela landet och vårt bidrag är att upprätthålla en hög investeringsnivå. Genom målmedvetna investeringar i elnäten tar vi ansvar för att elförsörjningen fungerar varje dag, i hela landet, nu och framöver.

Ladda ner Vattenfall Eldistributions nätrapport för 2017.

Ladda ner nätrapport