Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Fortsatta investeringar i Värmdös elnät

I Värmdö kommun har Vattenfall Eldistribution investerat över en miljard i elnätet sedan 2012. Och investeringarna fortsätter. Under de kommande fem åren planeras investeringar om ytterligare  500 mkr för att förbättra elnätet i Värmdö kommun. 
17/04/2018

Öarna i Värmdö skärgård har varit hårt utsatta med återkommande strömavbrott de senaste åren. Den främsta anledningen är att elnätet på många ställen är från 50-talet och i kombination med hårt väder har strömavbrotten varit både många och långa.  Men nu vädersäkrar Vattenfall Eldistribution elnätet och bygger reservmatningar för att förbättra överföringen från fastlandet till Nämdö med kringliggande öar.

̶  Nu moderniserar vi elnätet så att det håller samma nivå som ett stadsnät. Vi flyger ut nya moderna transformatorstationer och gräver ned elledningar i marken. Ny teknik gör det nu möjligt för oss att snabbt upptäcka och åtgärda eventuella strömavbrott på distans, säger Staffan Sandorf, projektledare på Vattenfall Eldistribution AB.

Inom projektet, som har en budget på 38 mkr och beräknas pågå till våren 2019, förstärks och vädersäkras elnätet mot väder och vind. Projektet omfattar bland annat 35 km ny kabel/sjökabel, 15 km ny isolerad luftledning och cirka 20 nya nätstationer. I samband med projektet samförläggs även kanalisation åt Nämdö fiberförening.

Fakta: Vattenfall Eldistributions elnätsinvesteringar i Värmdö kommun

Värmdö är en av landets snabbast växande kommuner. Idag bor 43 000 personer i kommunen och kommunens prognos är att Värmdö ska ha mellan 55-60 000 invånare år 2030. Vattenfall Eldistribution investerar dessutom i elnätet på Värmdölandet, till exempel förstärker vi elnätet  i Gustavsbergs centrum där centrumbyggnaden byggs om och nya bostäder etableras.  Bara i år och nästa år planeras investeringar för 165 mkr på Värmdö och under kommande femårsperiod planeras investeringar på totalt 500 mkr. När alla planerade projekt är genomförda kommer Vattenfall Eldistribution att ha investerat cirka 1,5 miljarder kronor i Värmdös elnät under en tidsperiod på strax över tio år.

Vattenfall arbetar för att bli fossilfria inom en generation. För att lyckas med det är elnätet en mycket viktig del.

̶  Elnätet måste hänga med utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, vilket ställer nya krav och förväntningar på elnätet. I framtiden blir andelen förnybar energi större, men redan idag ser vi en stark tillväxt inom t.ex. sol- och vindkraft. Elnätet måste därför byggas om för att möjliggöra utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

 

För ytterligare information kontakta:

Vattenfall Eldistribution AB

Mikael Björnér, 073-054 8229, mikael.bjorner@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/VattenfallEldistribution

 

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum

Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se