Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Hållbarhetspris till Vattenfall Eldistribution

Vattenfall Eldistributions projekt Laddning från belysningsnätet, även kallat Dynamic Grid Control, har nyligen fått Transportföretagens hållbarhets-hederspris.  
15/11/2017

Projektledare Robert Lindström vid en laddplats på parkeringen vid Askersunds Gästhamn

Behovet av publika laddplatser förväntas öka i takt med att allt fler fordon helt eller delvis kan drivas med elkraft. En viktig del i att påskynda utvecklingen av detta är att etablera en tillgänglig infrastruktur.

Projektet Laddning från belysningsnätet går ut på att använda det befintliga belysningsnätet längs vägar och parkeringsytor för att installera laddning av elfordon. Priset delades ut med motiveringen: ”På ett kostnadseffektivt sätt vill man möjliggöra för fler att välja fossilfria fordon. Idén bygger på användningen av ny, men också befintlig teknik för att minska utsläppen – inte transporterna.”

  ̶̶  Vi vill snabba på omställningen till mer klimatsmarta transporter och då är en viktig del att etablera en tillgänglig infrastruktur för elfordon på ett kostnadseffektivt sätt, säger Robert Lindström, projektledare för belysningsprojektet på Kompletterande Affärer, Vattenfall Eldistribution.  

Slutsatsen av projektet är att Sveriges belysningsnät är väl lämpat för att etablera laddplatser i samband med parkering där man kan ladda sin bil med normalladdning upp till 11 kW. Genom tjänsten Dynamic Grid Control installeras styrsystem i varje belysningsstolpe vilket förenklar både drift och underhåll av stolparna. Överkapaciteten i belysningsnätet används till att ladda bilar, cyklar och elmopeder på stolpnivå, vilket möjliggör  en snabbare omställning till laddinfrastruktur.

̶̶   Med vårt styrsystem installerat i belysningsnätet ges städerna möjligheter till att erbjuda laddning på så många fler platser än i nuläget eftersom man slipper gräva ner nya kablar, säger Robert Lindström.

En viktig förutsättning för fortsatt kommersialisering är en ändring av det juridiska regelverket. Idag finns det inget stöd i ellagen att leverera el till laddning via vägbelysningsnäten. Energimyndigheten lämnade i januari 2016 ett förslag till Miljö- och energidepartementet ”om ändring i förordningen för att möjliggöra laddning av elfordon i belysningsnät”. Projektet rekommenderar att Energimyndigheten fortsätter att driva denna fråga så att en ändring snarast kan bli verklighet.


Hållbarhetspriset

Hållbarhetspriset delas ut av samarbetsorganisationen Transportföretagen och riktar sig till personer och organisationer som är verksamma inom transportsektorn som har visat vägen mot en mer hållbar utveckling ur såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala aspekter.

Projektet Laddning från belysningsnätet var ett samarbete mellan Sustainable Innovation, Vattenfall Elanläggningar, Binar Elektronik, Askersunds kommun och Länsstyrelsen i Örebro. Energimyndigheten har delfinansierat projektet.

Juryn bestod av Catharina Elmsäter-Swärd, tidigare infrastrukturminister och nuvarande ordförande på Drive Sweden, Magnus Jäderberg, godsstrateg på trafikkontoret i Göteborg, Stefan Edman, biolog och författare, Leif Zetterberg, tidigare statssekreterare på Näringsdepartementet och egen företagare på Övergrans jordbruk och Daniel Boman, journalist och redaktör för magasinet Aktuell Hållbarhet.

 

Text: Mikael Björnér
Bild: Projektledare Robert Lindström vid en laddplats på parkeringen vid Askersunds Gästhamn