Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vattenfall Eldistribution investerar för att få bukt med treeingproblematik

Under åren 2017 till 2019 kommer Vattenfall Eldistribution att investera cirka en halv miljard kronor för att byta ut kablar med så kallad treeingproblematik. Majoriteten av insatserna sker i Stockholmsområdet och när kabelutbytet är genomfört kommer många av Vattenfall Eldistributions kunder att ha en bättre och säkrare elleverans.

19/05/2017

Åtgärdsprogrammet avseende kablar med treeingproblematik omfattar cirka 500 miljoner kronor och av dessa kommer cirka 400 miljoner att användas till att byta ut kablar i Stockholmsområdet, i kommuner som Tyresö, Haninge, Huddinge och Botkyrka. Resterande cirka 100 miljoner kronor kommer att användas till åtgärder i Motala och Åmål.

– Vi har genomfört kabeldiagnostik för att ta reda på statusen hos våra kablar och inom åtgärdsprogrammet ska vi nu byta ut de kablar som har sämst mätvärden. Hur kablarna är placerade i elnätet och vilka problem ett eventuellt kabelfel kan medföra styr också var vi ska sätta in våra åtgärder. När vi väl har grävt upp kabelschakten för att byta ut kablar med kvalitetsproblem kommer vi även att passa på att byta ut eventuella parallellgående kablar även om dessa inte är i dåligt skick, säger Kjell-Ove Westlund, projektledare på Vattenfall Eldistribution. 

– Den nya kabeln kommer dessutom att ha en större diameter vilket innebär att överföringskapaciteten ökar i elnätet. Men framförallt genomför vi detta program för att våra berörda kunder ska ha en säker elleverans. Vår målsättning är vi ska hinna byta ut kablar med kvalitetsproblem innan det uppstår ett kabelfel.

Fakta: Treeingproblematik i kablar
Problem med treeing kan uppstå i kablar isolerade med plast. Treeing uppstår när vatten och fukt tränger in i, och till och med igenom, det isolerande höljet. Fenomenet kallas treeing för att fukten gör att det blir bubblor och sprickbildningar i kabeln som liknar vattenträd till utseendet. Kabelns isolationsgrad försämras av treeing och risken för kortslutningar och strömavbrott ökar därmed.

Text: Magnus Örvell

För ytterligare information kontakta:

Mikael Björnér, Kommunikationsansvarig, Vattenfall Eldistribution AB
mikael.bjorner@vattenfall.com
tel. 073-054 82 29