Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vattenfall Eldistribution investerar stort i Dalslands elnät

Vattenfall Eldistribution arbetar intensivt med att uppgradera och framtidssäkra elnätet i Dalsland. Under en fyraårsperiod investeras drygt 200 miljoner kronor i ett flertal projekt för att skapa ett smartare och säkrare elnät som ger färre strömavbrott och en trygg elförsörjning. Anslutning till en ny vindkraftpark i Ränsliden gör också att elnätet behöver förstärkas för att kunna generera en god elkvalitet. 

30/06/2017

Lokalnätet i Dalsland är på vissa håll ålderstiget och i behov av uppgradering för att kunna garantera en långsiktig hållbar leveranssäkerhet. Under de kommande fyra åren driver Vattenfall Eldistribution omfattande ombyggnadsprojekt i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, och Åmål. En stor del av projekten handlar om att ersätta oisolerad luftledning med markkabel för att elnätet ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind. Vinsten för de totalt 27 000 anslutna kunderna är en högre leveranskvalitet med färre strömavbrott .

Vi arbetar på bred front med att framtidssäkra elnäten och förbättra leveranskvaliteten för våra kunder i Dalsland. Samtidigt som vi vädersäkrar stora delar av elnätet installerar vi ny utrustning och bygger in ny teknik för att öka driftsäkerheten. Den nya utrustningen är fjärrstyrd och försedd med felsökningssystem som gör att vi snabbare kan upptäcka och åtgärda brister i elnätet på distans, säger Leif Augustsson, projektledare på Vattenfall Eldistribution AB.

 

Ett urval av projekten i Dalsland 

Elnätet förstärks inför anslutning av förnybar elproduktion i Ränsliden

Under 2018 etablerar Scanergy en vindkraftpark i Ränsliden, vilket ställer nya krav på elnätet som  måste förstärkas för att klara av kopplingen till vindkraftsparken. Arbetet påbörjas till hösten och man beräknar att vara klar till sommaren 2018.

 

Stor satsning på förläggning av markkabel i Mellerud, Färgelanda och Dals-Ed

Melleruds tätort har de senaste åren drabbats av ett antal strömavbrott orsakade av utslitna markkablar men också av att oisolerade luftledningar inte klarat påverkan från väder och vind på landsbygden. Vattenfall Eldistribution investerar drygt 40 miljoner kronor under en treårsperiod i att ersätta luftledningar med markkabel samt att byta ut utslitna markkablar.

Vattenfall Eldistribution investerar cirka 50 miljoner kronor i fem större ombyggnadsprojekt på landsbygden i Färgelanda. Oisolerad luftledning ersätts med markförlagd kabel samtidigt som man bygger in ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet.

Resterande luftledningar i Nössemark vid norska gränsen i Dals-Ed kommer att ersättas med markkabel. Investeringen uppgår till cirka 17 miljoner kronor och delas upp i tre etapper som startas upp efter sommaren. Ett antal äldre stolptransformatorer kommer också att bytas ut mot nya moderna nätstationer för en bättre driftsäkerhet och miljömässig prestanda.

Del i större investeringsprojekt

Investeringarna i Dalsland är en del i Vattenfall Eldistributions övergripande satsning på att modernisera elnäten i Sverige. Vattenfall Eldistribution isolerar och gräver ner hundratals mil elledningar varje år och breddar ledningsgator för att strömavbrotten ska bli färre. Vi investerar också i ny teknik som gör elnätet flexiblare och smartare för att kunna möta kundernas och omvärldens framtida krav på elnäten. Totalt investerar vi cirka 4 miljarder per år i elnätet.