Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vattenfall Eldistribution moderniserar elnätet i Marks kommun

Med start denna vår och tre år framåt ska Vattenfall Eldistribution AB investera cirka 100 MSEK i att förbättra lokalnätet i Marks kommun. Insatserna handlar bland annat  om att ersätta totalt 100 km oisolerad luftledning med ny modern markkabel. 

09/05/2017

Vattenfall Eldistribution, som äger majoriteten av elnätet i kommunen, tar nu ett helhetsgrepp och bygger om stora delar av elnätet för att stabilisera elförsörjningen och framtidssäkra elnätet. Ombyggnationen delas upp i 50 projekt och berör företagets drygt 15.000 anslutna kunder. Totalt kommer cirka 100 km oisolerad luftledning ersättas med ny markkabel. Därutöver kommer 20 km äldre markkabel också att bytas ut mot ny. Ombyggnationen inleds nu i vår med två större projekt i Kinna och Kinnahult

- Det är efterlängtat att få komma igång med förbättringen av lokalnätet i Marks kommun. Vi har haft utmaningar med återkommande strömavbrott i vissa delar av kommunen. Ett exempel är lokalnätet som utgår från Brokvarn där man de senaste tre åren haft strömavbrott vid 60 tillfällen. Det ligger verkligen inte i linje med den leveranskvalitet som vi vill erbjuda våra kunder, säger Ulf Thorén projektledare på Vattenfall Eldistribution AB.

Projekten är omfattande och ambitionen är att under treårsperioden ha byggt bort cirka 75 % av det som återstår av oisolerade luftledningar. När arbetet väl är klart kan våra kunder glädja sig åt ett vädersäkrat elnät med färre strömavbrott.

- Vi blir alltmer beroende av en stabil och trygg elförsörjning och det är mycket glädjande med den satsning som nu görs för att modernisera och framtidssäkra elnätet i Marks kommun. Det stärker också vår kommuns attraktionskraft för både privatpersoner och näringsliv, säger Lars Jerrestrand, tillförordnad kommunchef.

Några av projekten i Marks kommun

Ny markkabel för en säkrare elleverans i Kinna

Vi gräver ner ny markkabel och ersätter befintliga äldre markkablar på sträckan mellan Andra Vallåsgatan, Kilbogatan, Vallbogatan, Lyddevägen, Lydde Gård och Marks Golfklubb. Total investering: cirka 4 MSEK.

Sträckan mellan Kinnahult och Kinnabacka vädersäkras

Området kring Kinnahult Hult har drabbats av återkommande strömavbrott orsakade av träd som fallit på oisolerade luftledningar på sträckan mellan Kinnahult och Kinnabacka. Vi vädersäkrar elnätet på denna sträcka och ersätter oisolerade luftledningar med markförlagd kabel. Total investering: cirka 5 MSEK.

Del i större investeringsprojekt

Investeringarna i Marks kommun är en del i Vattenfall Eldistributions övergripande satsning på att modernisera elnäten i Sverige. Vattenfall Eldistribution isolerar och gräver ner hundratals mil elledningar varje år och breddar ledningsgator för att strömavbrotten ska bli färre. Vi investerar också i ny teknik som gör elnätet flexiblare och smartare för att kunna möta kundernas och omvärldens framtida krav på elnäten. Totalt investerar vi cirka 4 miljarder per år i elnätet.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfall Eldistribution AB
Katrin Lemming Thulin , M +46 761186359, katrin.lemmingthulin@vattenfall.com

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com