Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vattenfall Eldistribution om Nils Holgersson-rapporten och höjda elnätspriser

I Nils Holgersson-rapporten för 2017 redovisas att elnätsavgifterna fortsätter att öka kraftigt och att Vattenfall Eldistribution har höjt elnätsavgifterna med 11,2 procent sedan 2016.

17/05/2017

Som eldistributör har vi ett stort samhällsansvar med uppgift att leverera ström dygnet runt men samtidigt möjliggöra expansion och utveckling för att möta den snabba tillväxten i samhället. Elanvändningen beräknas öka, främst i storstadsregionerna, exempelvis i takt med ökat bostadsbyggande, elbilar och elektrifierade transporter.

Mot bakgrund av det ser vi stora investeringsbehov i våra elnät. En hög investeringsnivå behövs för att förbättra leveranskvaliteten och modernisera utrustningen i elnätet. Våra kunder ställer, med all rätt, höga krav på en trygg och pålitlig elförsörjning. Det finns dessutom betydande regionala skillnader i leveranskvalitet och det vill vi ändra på.

Vi har de senaste åren investerat runt 3 miljarder kronor per år och har sedan 2015 ökat investeringarna till närmare 4 miljarder per år. Vi kan tydligt se att avbrottslängden per kund har minskat i takt med ökade investeringar, och att de områden som vi hittills har gjort investeringar i har fått en väsentligt förbättrad leveranskvalitet. Det räcker dock inte. Vi behöver nu ytterligare intensifiera takten i vårt förbättringsarbete.