Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Vattenfall inviger nytt energisystem i Sjöängen

Solenergi, batterilagring, energistyrning och elbilsladdning i ett lokalt integrerat system. Det är ingredienserna i framtidens miljövänliga och hållbara energilösning som idag invigts i Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum i Askersund. 
06/10/2017

I en unik satsning på lokal förnybar elproduktion presenterar Vattenfall Eldistribution, i samarbete med Sustainable Innovations, Askersunds kommun och Energimyndigheten, hur en solelanläggning med lokal energilagring är en väg till ett klimatsmartare samhälle med mer sol- och vindenergi fritt från fossila bränslen.

Med 600 kvm solpaneler kopplade till ett batterilager, kan elbehovet i Sjöängens* 12.000 kvm stora lokaler tillgodoses tillsammans med tre stycken snabbladdningsplatser för elbilar. Användning av lokala batterilager ger förutsättningar att jämna ut laster, optimera driften och därmed bidra till ett mer hållbart, robust och kostnadseffektivt energisystem.

̶  Vi vill vara drivande för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande innovation och utveckling och sätta standarden för framtidens energilösningar. Det ligger i linje med Vattenfalls strategi att bli klimatneutrala inom en generation, säger Torbjörn Johansson, chef Kompletterande Affärer, Vattenfall Eldistribution AB. 

Genom projektet vill Vattenfall Eldistribution lära sig mer om tekniken och utvecklingen av så kallade Microgrid.

̶  Vi kan välja att ladda batterierna med ren solel när solen skiner, eller att ladda från elnätet när det till exempel är låg belastning på inkommande nät. Vi använder energin i batterierna för att ta hand om effekttopparna, exempelvis i samband med elbilsladdning, säger projektledare Lars-Göran Karlsson, Vattenfall Eldistribution AB.

Projektet, som pågår fram till hösten 2018, kommer att testa olika driftstrategier som kan visa hur ett batterilager med smart styrning kan bidra till bättre driftekonomi och systemstabilitet. Det omfattar bland annat att utjämna effektuttag från lokalnätet vid förbrukningstoppar (till exempel vid laddning av elfordon), utnyttja variationer i elpriser på elmarknaden och kunna leverera avbrottsfri elförsörjning.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfall Eldistribution AB
Mikael Björnér, 073-054 8229, mikael.bjorner@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/VattenfallEldistribution

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

*Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum i Askersunds kommun är 12 000 kvadratmeter stort och innehåller bland annat skola för årskurserna 6 till 9, bibliotek, stor salong med plats för 500 personer, storkök och konferensanläggning mm.