Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vattenfall satsar 300 miljoner kronor på ny stamnätsstation i Porjus

Vattenfall Eldistribution och Svenska Kraftnät bygger tillsammans en ny stamnätsstation i Porjus. För Vattenfalls del handlar det om en investering på cirka 300 miljoner kronor och satsningen görs för att man i framtiden ska kunna nyttja den effekt som kommer från Lule älv så optimalt som möjligt.

Elnätet måste hela tiden underhållas, utvecklas och hänga med sin tid. Satsningen på en ny stamnätsstation i Porjus är en del i de omfattande investeringar, cirka 4 miljarder kronor, som Vattenfall Eldistribution årligen gör i elnätet.  

Viktigaste stamnätsanslutningen för gruvindustrin

Porjus utgör den viktigaste stamnätsanslutningen för att bland annat försörja gruvindustrin i Malmfälten (LKAB och Boliden) med el, men också för inmatning av vattenkraftsproduktion från Lule älv för utmatning söderut.

-          Den nya stationen säkrar att vi i framtiden kan ta ut så mycket effekt från älven som är möjligt, så att inte värdefull energi går till spillo. Modernare teknik gör också anläggningen mer säker och mindre känslig för störningar, vilket i slutänden ger en säkrare elleverans för våra kunder, säger Harald Sund, projektledare, Vattenfall Eldistribution AB.

Ersätter två gamla anläggningar

Den nya stationen ersätter två gamla anläggningar, ett 400 kV-ställverk som ägs av Svenska kraftnät och ett 130 kV-ställverk som ägs av Vattenfall, som tiden sprungit ifrån vad gäller teknik och möjligheter att hitta reservdelar. Dessa båda anläggningar är idag placerade i närheten av vattenkraftverket och älven. Med hänsyn till driftsäkerheten, personsäkerheten och arbetsmiljön har Svenska kraftnät och Vattenfall bedömt att det inte är möjligt att förnya de två ställverken där de står idag, utan den nya placeringen blir Porjusberget.

Det nya kraftstationsområdet är 300 x 300 m stort. För att kunna ansluta den nya stationen till stam- och regionnät måste de kraftledningar som är närmast de nuvarande stationerna också anpassas. Byggstart skedde 2016 och Vattenfall tar sina delar i drift etappvis från oktober 2018 till 2020. Kompletterande arbete med ledningar och med de gamla stationerna fortsätter 2020-2021.

Porjus en historiskt viktig ort för Vattenfall

Orten Porjus har en speciell plats i Vattenfalls historia, då anläggningen i Porjus hör till Vattenfalls pionjärverk. I början av 1900-talet var Porjus en av Sveriges största arbetsplatser och det var den framväxande industrin och järnvägen som spelade stor roll för lokaliseringen. Läs mer här.

På bilden: Tung utrustning på väg. I april levererades de största delarna teknisk utrustning till bygget i form av två stora transformatorer. Varje transformator väger 260 ton och drogs den sista biten till Porjus av ett 60 meter långt trailer-ekipage.


För ytterligare information kontakta:

Vattenfall Eldistribution AB
Jenny Hakeberg, 072-209 11 54, jenny.hakeberg@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/VattenfallEldistribution