Vattenfall Eldistribution investerar stort i elnätet i Munkedals kommun

I början av 2020 kommer ombyggnationen av elnätet i Munkedals kommun vara klart. Cirka 300 km oisolerad luftledning har då bytts ut mot markkabel, en åtgärd som ska göra elnätet betydligt mer motståndskraftigt mot påverkan från väder och vind och ge en mer stabil elförsörjning. Totalt investeras 50 miljoner kronor i sex större ombyggnadsprojekt i kommunen.

13/06/2018

Ledningar i Munkedal

När stormen Gudrun härjade som värst drabbades Munkedals kommun av omfattande strömavbrott under en lång period. Elnätet bestod då till stor del av oisolerade 12 kV-luftledningar som inte kunde stå emot träd som föll på ledningarna. Sedan 2010 har Vattenfall Eldistribution arbetat med att byta ut oisolerade luftledningar mot markkabel och idag består lokalnätet till drygt 84% av markkabel. Nu lägger man den sista pusselbiten för att säkra elförsörjningen för sina 1.700 kunder i kommunen och byter ut resterande oisolerade ledningar fram till år 2020.

-  När ombyggnationen av elnätet är klart ska det i princip inte finnas några oisolerade luftledningar kvar i vårt elnät i Munkedal. Om kommunen drabbas av en ny storm liknande Gudrun, så står vi betydligt bättre rustade och har minskat risken för strömavbrott orsakade av väder och vind, säger Svante Augustsson, projektledare på Vattenfall Eldistribution.

Det rör sig om totalt sex större projekt motsvarande en sträcka på 40 km där luftledningar raseras och ersätts med markkabel. Ombyggnationen sker  i områdena kring Björnekullen, Söbbhult, Hedekas, Åboland och Smedserud.

I vattenskyddsområdet kring Örekilsälven byter man ut äldre stolpmonterade transformatorstationer mot moderna markstationer med ny teknik.

Några av projekten i Munkedals kommun

Björnekullen (Slätthult)  klart  2017

Söbbhult  klart  2017

Hedekas-Kärnsjön-Svarteborg 2018-2019

Hedkas-Fisketorp 2018-2019

Munkedal-Vattenverket Kärnsjön – Åboland 2018-2019

Flatebyn - Smedserud  2019