Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bredbandsutbyggnad i Arjeplog

Vattenfall Eldistributions investering på 2,7 miljarder kronor i elnätet i norra Sverige öppnar upp för många bra möjligheter att bygga ut fiberstrukturen.

29/06/2016

Arjeplog

Vattenfall Eldistribution erbjuder kommuner möjlighet att använda elnätet för att bygga ut bredbandsförbindelserna. Genom ett samarbetsavtal med Arjeplog kommun har olika idéer diskuterats kring samarbete för att bygga ut bredband inte bara inom kommunen, utan även för att skapa en förbindelse med grannkommunen (Saltdalen) i Norge.

Totalt handlar det om 217 kilometer fibernät i Arjeplogs kommun där flera sträckningar kommer att samförläggas med Vattenfalls satsning på elnätet.

– Samarbetet mellan Vattenfall och Arjeplogs kommun är mycket positivt och ett bra bevis på att vi tillsammans kan skapa konkurrenskraft och framtidshopp för alla. Vi ser gärna liknande samarbeten med andra kommuner, säger Roger Lindmark, kommunikationsansvarig vid Vattenfall Eldistribution.