Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Elnätet inspekteras med helikopter

Genom att inspektera elnätet från ovan med hjälp av en helikopter kan Vattenfall minska riskerna för strömavbrott för kunderna. 

29/06/2016

Helikopter över trädtoppar

Kamerorna som är monterade under helikoptern kan mäta avstånd mellan skog och ledningar men även med hjälp av GPS-teknik mäta stolpar, stationer, och andra anläggningsdelar för dokumentation och verifiering.

Med hjälp av tekniken skapas tredimensionella bilder som bland annat visar om stora träd står för nära ledningar och om växtlighet under ledningen är på väg att växa upp.
Det går även att upptäcka om något gått sönder med ledningen; ett stolptak som blåst av eller ett sprucket porslin.

– Stora fördelar med systemet är att vi kan besikta och titta på anläggningen flera gånger utifrån olika frågeställningar och yrkesroller. På så vis får vi en snabb överblick över anläggningen i fält. Det ger på sikt en värdefull anläggnings- och lokalkännedom hos personal som huvudsakligen arbetar i kontorsmiljö. Information som kommer till gagn för kommande beslut när det gäller exempelvis underhåll, reinvesteringar och kundnytta, säger Raoul Pettersson på Vattenfall som är underhållsansvarig för elledningar i regionnätet i Götaland, och fortsätter:

– Det här betyder att vi får ett helt annat material att utgå från än tidigare, vilket öppnar möjligheten att prioritera vissa uppdrag; ett arbete som planerats in kan till exempel tidigareläggas om behov finns. När personal ska ge sig ut för att röja eller avverka vet man positionen redan när man ger sig ut.
Enligt gällande regler driftsbesiktigas Vattenfalls elnät över 1 000 volt varje år och underhållsbesiktigas vart åttonde år.